Riigi Kinnisvara AS ütles Vaeküla kooli ehitajale lepingu üles

 
Riigi Kinnisvara AS lõpetas 3. juunil töövõtulepingu konsortsiumiga OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse AS Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva Vaeküla Kooli hoonekompleksi ehitamiseks seoses lepingu tingimuste olulise rikkumisega.

Ehituslepingu täitmise käigus selgus, et töövõtja ei suuda järgida ei ajagraafikus ega ehituslepingus sätestatud tähtaegu ning tänase päeva seisuga on ehitaja mahajäämus ajagraafikust hinnanguliselt viis kuud.

„Oleme korduvalt pöördunud töövõtja poole ja juhtinud nende tähelepanu olulisele mahajäämusele ehituslepingus sätestatud tähtaegadest, mis seab tõsiselt ohtu koolikompleksi tähtaegse valmimise, „ ütles Riigi Kinnisvara AS-i ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkov.
„Andsime ehitajale mitmeid võimalusi tööde teostamisel tekkinud mahajäämuse likvideerimiseks, kuid paraku ei esitatud meile mahajäämuse kõrvaldamiseks vajalikku tegevuskava ega rakendanud asjakohaseid meetmeid, mistõttu olime sunnitud lepingu lõpetama,“ lisas Gerasenkov.
 
RKAS ning Elinord Ehitus OÜ ja Facio Ehituse AS sõlmisid ehitustööde töövõtulepingu Lääne- Virumaal Sõmeru vallas asuva Vaeküla kooli ehitustöödeks summas 53,1 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) möödunud aasta 14. juunil. Ehitustööd pidid esialgse ajakava kohaselt lõppema käesoleva aasta 21. juuliks.

RKASi tellimusel alustati pooleli olevale ehitusobjekti ekspertiisiga, mille käigus fikseeritakse selle täpne seisukord.
 

31.05.2011

 

Vaeküla Kool

Asukoht: Vaeküla küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
Projekteerija: AS Amhold
Krundi pindala 

114 753 m²

Hoonetealune pind 

3719,7 m²

Krundi täisehituse protsent 

3,2 %

Hoonete arv krundil

5

Parkimiskohtade arv krundil

30

Hoonete suletud brutopind

9705,6 m²

    Koolimaja

3567,6 m²

    Spordihoone

1523,0 m²

    Õpilaskodu 1

2 311,0 m²

    Õpilaskodu 2

2 304,0 m²

Hoonete suletud netopind

5 560,2 m²

   Koolimaja

2 628,3 m²

   Spordihoone

 941,0 m²

   Õpilaskodu 1

998,8 m²

   Õpilaskodu 2

992,1 m²

Maksimaalne korruselisus     
Koolimaja 3+soklikorrus
Spordihoone 1+tehnoruum katusel
Õpilaskodu 1 2+keldrikorrus
Õpilaskodu 2 2+keldrikorrus
Hoonete max kõrgus maapinnast 18.00 m
Hoone tulepüsivusklass
Koolimaja TP-1
Spordihoone TP-2
 Õpilaskodu 1 TP-1
Õpilaskodu 2 TP-1

Olemas oleva koolihoone peamaja rekonstrueeritakse täies mahus. Lammutamisele läheb kogu hoone sisu ja tagumised tiivad. Alles jäävad ainult trepikojad ja välisseinad. Ehitada tuleb uued katused, raudbetoon vahelaed ja vastavalt ruumilahendusele kandvad- ja mittekandvad siseseinad, uus tööõpetuse- ja sööklaosa ning teised hoone kandevkonstruktsiooni osad.

Ühiselamute rekonstrueerimisel  jäävad vanadest hoonetest alles ainult hoone väliseinad, osaliselt vahelaed ja kandvad seinad.

Lisaks on projekteeritud koolimaja juurde uus spordihoone. Rekonstrueeritakse staadion, rajatakse uued välistrassid ja lahendatakse territooriumi üldplaneering.  

Vaeküla Kool on viimane neljast riigikoolist, mis jõuab ehituslepinguni ning mille korda tegemises Haridus- ja Teadusministeerium ja Riigi Kinnisvara AS eelmisel aastal kokku leppisid.                                                  

Projektijuht:

Margus Türkson

Tel:       +372 740 2429

GSM:   +372 502 8534

Raatuse 20, 51009 Tartu

Ehitaja poolne projektijuht:

Peeter Sooväli

GSM: +372 510 0519