Ehitusinformatsiooni juhtimine (BIM)

BIM on ehitusinformatsiooni mudel (Building Information Model) – tark mudel ehitatavast hoonest või ehitusinformatsiooni modelleerimine (Building Information Modelling) – tegevus, mille tagajärjel sünnib BIM mudel või hoopis ehitusinformatsiooni juhtimine (Building Information Management) - mudeli kasutamine äri- ja ehitusprotsesside juhtimiseks, organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides.

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu, funktsionaalsemaid ja madalama elukaare kuludega hooneid ning maksumaksja raha targemat kasutamist on ehitusprojektide hankimine kasutades BIM tehnoloogiat kujunenud RKASis tavaks.


Lae alla uued nõuded ehitusinformatsiooni modelleerimisele

NÕUDED EHITUSINFORMATSIOONI MODELLEERIMISELE

BIM andmesisu nõuded

BIM kaaskirja mall

Kaaskirja näide

Nimetatud dokumendid on Riigi Kinnisvara AS poolt koostatud mudelprojekteerimise nõuded projekteerijatele ning need on üheks osaks RKAS projekteerimise lepingute tehnilisest kirjeldusest. Paralleelselt kehtivad projekteerijale ka COBIM 2012 mudelprojekteerimise üldjuhendid. Seoses projektide mitmekesisuse, tehnoloogia arengu ja vajaduste muutumisega kuuluvad BIM nõuded kohandamiseks vastavalt iga projekti eripärale ning seetõttu on nõuded pidevas muutumises.

Ehitusinformatsiooni tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning sõltuvalt projektist kasutatakse neid erinevate eesmärkide saavutamiseks. Enim kasutatavad BIM mudelite kasutusotstarbed:

  • lähtemudeli modelleerimine olemasoleva hoone seisundi kohta (rekonstrueerimisel)
  • hoone funktsionaalsuse efektiivne ja terviklik kontroll
  • projekti mudelite ja koondmudeli kontroll (ehitatavuse ja vastuolude kontroll)
  • mahtude väljavõtmise automatiseerimine ja täpsustamine
  • energiatõhususe hindamine ja sisekliima analüüsid

Mudelprojekteerimise kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Mudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahtude väljavõtetest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud. See võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

Nõuded lähtuvad põhimõttest, et infomudelite kasutamine annaks informatsiooni modelleerimise igal tasandil vajalike otsuste tegemiseks eelkõige hoonestajale. Sellest tulenevalt on nõuetega määratud tingimused, millele mudel peab vastama. Nõuded ei käsitle mudelprojekteerimise juhtimist (sh projekteerijatevahelisi mudelite tööversioone), spetsiifiliselt töövõtte puudutava informatsiooni modelleerimist ega muud sarnast.

Tagasiside ja ettepanekud on oodatud:

Silver Ader
BIM projektijuht
E-post: silver.ader@rkas.ee