Enampakkumine on lõppenud.

ARHIIV:

Riigi Kinnisvara AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tallinn, Alvari 35-22 korteriomandi alghinnaga viissada viiskümmend tuhat (550 000) Eesti krooni. 

Pakkumine tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, 10. korrus hiljemalt  22.02.2010.a. kell 16.00. 
Lae alla: 
 
Aadress:     Alvari 35-22, Tallinn
Korteriomand:     6. korrusel asuv 3-toaline korter üldpinnaga 60,2 m2
602/47356 suurune mõtteline osa kinnistust
Korteriomandi registriosa nr:     14660601
Katastriüksuse tunnus:     78403:305:0001
Asjaõiguslikud koormatised:  puuduvad, v.a. üürimärge mis kustutatakse (üürileping lõppenud)
Võlaõiguslikud koormatised:    puuduvad
Ehitiste loetelu:     Ehitisregistri andmetel asub Tallinnas Alvari 35 kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101012300). Elamu on seitsmekordne ja valminud 1994. aastal.
 
Riigi Kinnisvara AS ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda pakkujale ja/või ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega ja tegelikkusele mittevastavusega. 
 
Lisainformatsioon elamu ja korteri kohta:
Elamus on vahetatud veetorustik, täidetud on elamu välisseinte vuugivahed ja parandatud on katus. Parkimine maja ees.
Korteris on osaliselt vahetatud sanitaartehnika. Olemas on rõdu, veemõõtjad. Korteris on keskküte (plekkradiaatorid). Korter vajab remonti.
Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida. Korteriomandit puudutavate andmetega on võimalik tutvuda eelregistreerimisel Riigi Kinnisvara AS kontoris Lasnamäe 2, Tallinn.
 
Kontaktisikuks on Ülari Mõttus e-post ulari.mottus@rkas.ee, telefon 6063473 või 5157933.