Arhiiv

Enampakkumine on lõppenud!Riigi Kinnisvara AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel ühe müügiobjektina Tallinnas Kopli 103B, Kopli 103C, Kopli 103D ja Kopli 103E kinnistud alghinnaga kokku 11 300 000 (üksteist miljonit kolmsada tuhat) Eesti krooni, tähtaeg on 27.07.2010.a. kell 10.00

Harju Maakohtu poolt on 31.05.2010.a. tehtud määrus OÜ Dekoil saneerimismenetluse algatamiseks, mille menetlemise käigus on peatatud läbiviidavad täitemenetlused, kohtumenetlused, viivise või ajas suureneva leppetrahvi arvestamine. Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda saneerimisnõustaja Urmas Tross poole (tel 5019750, e-post urmas.tross@alustauuesti.ee). Saneerimiskava esitamise tähtaeg kohtule on 30.07.2010.a.

KINNISTU 1

Aadress: Kopli 103B, Tallinn
Kinnistu registriosa nr: 306701
Katastriüksuse tunnus: 78408:806:0100
Sihtotstarve: riigikaitsemaa 100%
Kinnistu pindala: 21 238 m2

Ehitiste loetelu: Kinnistul 1 asuvad järgmised ehitised (hooned ja rajatised):

Nimetus

Kasulik pind (m2)

Pumbamaja

160,1

Olmehoone

215,7

Katlamaja/töökoda

785,2

Haldushoone

702,5

Tehnoloogiline torustik

Maapealne teisaldatav reservuaar P-50

Maapealne teisaldatav reservuaar P-25

Maapealne teisaldatav reservuaar P-25

Maapealne teisaldatav reservuaar P-25

Maapealne teisaldatav reservuaar P-25

R/b õlipuhur

Mahuti nr 5

Mahuti nr 3

Mahuti nr 2

Mahuti nr 1


Piirangud/kitsendused:   
 1. Ranna või kalda piiranguvöönd
 2. Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
 3. Kinnistul 1 paikneb Keskkonnaseire jaam või ala (katastri nr 14145: Kopli 103, AS Dekoil ja katastri nr 14146 Kopli 103, AS Dekoil).
Vaata kinnistu andmeid Maa-ametist


KINNISTU 2

Aadress: Kopli 103C, Tallinn
Kinnistu nr: 685801
Katastriüksuse tunnus: 78408:808:0450
Sihtotstarve: ärimaa 100%
Kinnistu pindala: 46910 m2

Ehitiste loetelu: Maaüksusel asuvad ehitised on hoonestusõiguse oluline osa.
Vastavalt riikliku ehitisregistri andmetele asuvad kinnistul 2 alljärgnevad ehitised (hooned ja rajatised):

Ehitis

Ehitisregistrikood

pumbajaam (pumbamaja nr.1)

101016254

suletud netopind 123,5m2

administratiivhoone juurdeehitus

120229064

suletud netopind 405 m2

pumbamaja

220388765

reservuaar (mahuti)

220388766

reservuaar (mahuti)

220388767

reservuaar (mahuti)

220388768

reservuaar (mahuti)

220388769

reservuaar (mahuti)

220388770

reservuaar (mahuti)

220388771

reservuaar (mahuti)

220388772

rdt estakaad

220389177

reservuaar (mahuti pos.2)

220392845

reservuaar (mahuti pos.1)

220392846

reservuaar (mahuti pos.3)

220392847

reservuaar (mahuti pos.5)

220392848

reservuaar (mahuti pos.6)

220392849

reservuaar (mahuti pos.7)

220392850

rdt estakaad

220392851

jt rajatised

220392852

reservuaar (mahuti)

220392996

reservuaar (mahuti)

220392997

reservuaar mahuti)

220392998

reservuaar (mahuti)

220392999

reservuaar mahuti)

220393000

reservuaar (mahuti)

2203930041


Märkusena: Müüjale teadaolevalt asub administratiivhoone juurdeehitus Tallinnas Kopli 103B kinnistul.

Piirangud/kitsendused:   
 1. Ranna või kalda piiranguvöönd
 2. Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
 3. Ranna või kalda veekaitsevöönd
Vaata kinnistu andmeid Maa-ametist


KINNISTU 3

Aadress: Kopli 103D, Tallinn
Kinnistu nr: 685601
Katastriüksuse tunnus: 78408:808:0420
Sihtotstarve: riigikaitsemaa 100%
Kinnistu pindala: 4284 m2

Ehitiste loetelu: Kinnistul 3 asuvad järgmised ehitised (hooned ja rajatised):

Nimetus

Kasulik pind (m2)

Ladu

79,5

Veduridepoo

327,6


Riikliku ehitisregistri elektroonilisse andmebaasi ei ole kantud andmeid Kinnistul 3 asuvate ehitiste kohta.

Piirangud/kitsendused:       
 1. Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
 2. Ranna või kalda piiranguvöönd
Vaata kinnistu andmeid Maa-ametist


KINNISTU 4

Aadress: Kopli 103E, Tallinn
Kinnistu registriosa nr: 685701
Katastriüksuse tunnus: 78408:808:0430
Sihtotstarve: riigikaitsemaa 100%
Kinnistu pindala: 3848 m2

Ehitiste loetelu: Kinnistul asuvad ehitise (piirivalve hoone) varemed, mille kohta täpsem info puudub.
Riikliku ehitisregistri elektroonilisse andmebaasi ei ole kantud andmeid Kinnistul 4 asuva ehitise kohta.

Piirangud/kitsendused:       
 1. Ranna või kalda piiranguvöönd
 2. Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
 3. Ranna või kalda veekaitsevöönd
 4. Veekogu kallasrada
Vaata kinnistu andmeid Maa-ametist

Avaliku kirjaliku enampakkumise müügitingimused (lae alla pdf fail)

Lisainfot enampakkumise kohta saab Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäelt telefon 606 3407, 513 3745, e-post: mart.mae@rkas.ee .