Enampakkumine on lõppenud.

ARHIIV:

Riigi Kinnisvara AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tallinn, Vikerlase 14 alghinnaga viiskümmend miljonit (50 000 000) Eesti krooni. 

NB! 27.04 RKAS juhatuse otsusega muudeti tingimusi - palun arvestada järgnevaga:

„2.1 Tallinnas, Vikerlase 14 kinnistu osas peab pakkumise esitamisel arvestama, et Vikerlase 14 müügihinnale lisandub käibemaks (alghind on käibemaksuta). Pakkumine esitatakse ilma käibemaksuta summana. Pakkumiste võrdlemisel (punkt 12) võetakse arvesse Vikerlase 14 kinnitu käibemaksuta hind.“

Aadress:                                Vikerlase 14, TallinnKinnistu nr:                             1776001

Katastriüksuse tunnus:           78403:311:0057

Sihtotstarve:                            riigikaitsemaa 100%

Kinnistu pindala:                      10685 m2

Asjaõiguslikud koormatised:   tähtajatu ja tasuline kasutusõigus tehnorajatisele elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 09.10.2003 lepingu IV osale Osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks tasu maksmise kohustusega alates 01.01.2009 vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale.

Võlaõiguslikud koormatised:  23.04.2003.a. sõlmitud üürileping nr 70 Politsei ja Piirivalveametiga (enne Politseiamet) tähtajaga 31.12.2024.a. Üüritava pinna suurus 4735,5 m2.
19.12.2005.a. sõlmitud üürileping nr 121 Sotsiaalkindlustusametiga tähtajatu. Üüritava pinna suurus 8 m2.

Avaliku kirjaliku enampakkumise müügitingimused: (lae alla .pdf fail)

Tingimuste muudatus 27.04.2010 (lae alla .pdf)

Avaldus müüdava vara ostmiseks (vorm) (lae alla .pdf fail)

Garantiikirja vorm (lae alla .pdf fail)

Koondpakkumuse vorm (Pärnu mnt 11, Vikerlase 14, Kentmanni 13)
(lae alla .pdf fail)

Pakkumused tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, 10 korrus.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.05.2010.a. kell 13.00.

Pakkumused peavad olema suletud kinnisesse ümbrikku ja varustatud märgusõnaga „Pakkumus kinnistu aadress“.
Pakkumused peavad olema jõus vähemalt kuni 12.07.2010.a.

Lisainfot enampakkumise kohta saab Riigi Kinnisvara AS projektijuhilt Ülari Mõttuselt tel 606 3473, 515 7933, e-post:
ulari.mottus@rkas.ee