Teadus- ja arendustegevuse toetuste konkurss

Riigi Kinnisvara AS kuulutab välja teadus- ja arendustegevuse toetuste (sponsorlusettepanekute) konkursi, kuhu ootame kandideerima kõrgkoolide uurimisprojekte.

RKAS poolt toetatavad valdkonnad, kuhu ettevõte kompetentsikeskusena panustab, on:
 • ruumide sisekliima ja selle seos tööviljakusega;
 • hoonete energiatõhusus, mh
  1) energialiigid,
  2) tehnoloogiad,
  3) tervikkontseptsioonid jms;
 • protsesside keskkonnasäästlikkus, mh
  1) kavandamine,
  2) projekteerimine,
  3) ehitamine,
  4) ekspluateerimine jms;
 • „tark maja“;
 • uued tehnoloogiad, mh
  1) BIM (Building Information Modelling),
  2) RFID (Radio Frequency Identification),
  3) hooneautomaatika lahendused jms;
 • kaasaegsed töökeskkonnalahendused, mh
  1) virtuaalsed töökohad;
  2) „paindlikud hooned“ (kohandatavad, ümberehitatavad) jms;
 • muud ehitusliku keskkonna kavandamise-, rajamise- ja haldamisega seotud valdkonnad.

Toetuste taotlused koos uurimisprojekti kirjelduse (probleemi kirjeldus, uuringu eesmärk, kasutatav metoodika, loodav lisandväärtus), meeskonna, ajakava, eelarve ja taotletava toetuse suurusega palume saata RKAS teadus- ja arendustegevuste koordinaatorile aadressil: evelin.viilmann@rkas.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. november 2015.