Seoses töömahtude suurenemisega otsime oma meeskonda

DOKUMENDIHALDUSE SPETSIALISTI

 

Kelle peamisteks tööülesanneteks on:

• dokumendihaldussüsteemi põhimõtete väljatöötamine
• dokumendihaldussüsteemi protsesside kaardistamine
• dokumendihaldussüsteemi juurutamine, arendamine ja järelevalve
• ettevõtte  arhiivitöö korraldamine
• ettevõttesiseste dokumendiregistrite haldamine
• dokumendihaldussüsteemi ja arhiivi kasutajate toetamine, koolitamine ja juhendamine

 

Kandideerimist saadab edu, kui kandidaat:

• omab või omandab kõrgharidust info- ja dokumendihalduse alal
• omab praktilist asjaajamis- ja dokumendihaldustöö kogemust vähemalt kaks aastat
• tunneb kvaliteedijuhtimise põhimõtteid
• tunneb dokumendihaldussüsteemide loomise põhimõtteid
• omab arvutikasutamise oskust kõrgtasemel
• väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult väga heal tasemel
• valdab eesti keelt kõrgtasemel, suhtleb ladusalt inglise ja vene keeles

Lisaks ootame kandidaadilt kõrget motiveeritust teha tööd, mis nõuab täpsust ja
kohusetundlikkust, metoodilist mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt
kui ka koos meeskonnaga.

 

Tööandjana pakume:

 

• motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes
• professionaalset, toetavat ja  sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas
• võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

 

Motivatsioonikiri (maksimaalselt üks A4) ja CV palume saata tähtajaga 10.05.2013 e-postile marjut.engelbrecht@rkas.ee. Märgusõna: “Dokumendihalduse spetsialist”. Kandideerida saab ka läbi CV Online keskkonna.