Seoses suuremahulise projekti käivitumisega võtame Tallinnas tööle

EHITUSE PROJEKTIJUHTE

kelle põhilisteks tööülesanneteks on:

Tellijapoolne projekteerimis- ja ehitustööde korraldamine ja projektijuhtimine

Sealhulgas:
* Koostöös ehitise kasutajaga vajaduste väljaselgitamine ja lähteülesande koostamine;
* Vajadusel kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimine;
* Projekti ajakava ja eelarve koostamine;
* Riigihangete korraldamine (projekteerimine, ehitus, omanikujärelevalve, ekspertiisid, jm vajalikud hanked) sealhulgas: lähteülesande ja hankedokumentide koostamine ja koostöös hankeosakonnaga riigihangete menetluse läbiviimine;
* Hankelepingute ettevalmistamine;
* Hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve ja lepingukohustuste täitmise kontrollimine;
* Tellijapoolsete lepingukohustuste täitmise tagamine ja tellija esindamine;
* Projekteerimise ja ehitustööde protsessi kontrollimine sealhulgas töökoosolekute korraldamine ja juhtimine;
* Võimalike lepingu käigus tekkinud muudatuste menetlemine ja hindamine;
* Võimalike lepingu käigus tekkinud probleemide menetlemine ja lahendamine;
* Teostatud projektdokumentatsiooni vastavuse ja ehitustööde kvaliteedi järelevalve ja kontrollimine;
* Tööde vastuvõtmine ja dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine;
* Kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele;
* Muude projekti realiseerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalike ülesannete ja kohustuste täitmine.

Edukal kandidaadil on:
* Ehitusalane vähemalt  rakenduslik (sealhulgas ka Nõukogude Liidu aegne kesk-eri ehk tehnikumi haridus) kõrgharidus või tehnikaalane kõrgharidus ja ehitusalase kutsetunnistuse (ehitusjuht, omanikujärelevalve vms) olemasolu;
* Vähemalt 3-aastane töökogemus ehitusvaldkonnas (projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitus (sh ka eriosad), ehitustööde tellija);
* Muu kõrg- kutsealane- või keskharidus ja vähemalt 6-aastane töökogemus ehitusettevõttes ehitustööde projektijuhina mille käigus on isiku juhtimisel rajatud või rekonstrueeritud suuremahulisi ehitisi;
* Kõrge motivatsioon, tulemustele orienteeritus, väga hea eesti keele oskus. Kasuks tuleb ka vene ja inglise keele oskus;
* Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Pakume:
* Vastutusrikast ja huvitavat tööd;
* Meeldivat ja toetavat töökeskkonda;
* Saavutustele vastavat tasu ja kaasaegsed töövahendid.

Tööle asumise aeg:
* Kohe.

CV palume saata aadressil: Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või
e-posti aadressil: maire.kruusmaa@rkas.ee