Otsime oma meeskonda

Hoonete turvalisuse projektijuhti

Tööülesanded:

·RKAS-s hoonetele turvalisuse alane kompetentsi tagamine kogu elukaare jooksul

·optimaalsete hoonete turvalisuse lahenduste välja töötamine ja rakendamine

·nõustamine riigiasutusi hoonete turvalisuse aspektides

·hoonete turvalisuse alaste projektide juhtimine ning osalemine projektimeeskondades

·koostöös ehitise kasutajaga vajaduste väljaselgitamine, ideede leidmine, võrdlemine ja/või analüüs

·riigihangete korraldamine (sh. lähteülesande ja hankedokumentide koostamine, koostöös hankeosakonnaga riigihangete menetluse läbiviimine, võimalike lepingu käigus tekkinud probleemide menetlemine ja lahendamine, hankelepingute ettevalmistamine, hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve)

·kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele

·riigisaladust sisaldavate teabekandjate töötlemise ja kaitse korraldamine ettevõttes

Kandidaadilt ootame:

·tehnilist kõrgharidust

·töökogemust hoonete turvalisuse valdkonnas

·arvutikasutamise oskust väga heal tasemel (Word, Excel, Outlook, PowerPoint jms)

·väga head eesti keele oskust ja hea inglise keele oskust

·autojuhiloa olemasolu

·riigisaladuse loa taotlemise valmidust

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Omalt poolt pakume:

·motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes

·professionaalset  ja toetavat meeskonda

·kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas

·võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

 

 

Kandidaatidel esitada motivatsioonikiri ja CV tähtajaga 13. august 2017.a e-kirja teel personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Hoonete turvalisuse projektijuht“. Kandideerida saab ka läbi keskkondade CV Online ja CV Keskus.