Otsime oma meeskonda

Kinnisvara haldurit lõuna piirkonda
töökohaga Tartu

Kinnisvara haldur on ettevõtte keskne kinnisvarajuht, kes korraldab objektipõhise informatsiooni liikumise ettevõtte erinevate struktuuride vahel ning on kõikides kinnisvaraga
seotud küsimustes partneriks üürniku esindajatele, tagades hoonete kasutatavuse ning efektiivse ja tulemusliku majandamise. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist, sh:

kavandab kinnisvaraobjektide haldamise, koostab eelarve ning vastutab selle täitmise eest
vastutab üürilepinguga võetud kohustuste ja õiguste täitmise eest, koostab üürilepingute muudatusi
korraldab korrashoiuteenuste osutamise objektil (sh vajalikud hanked) ja teenuse järelevalve
koostöös tugistruktuuride ja koostööpartneritega koostab hoonete remondikava ning korraldab remonttööde teostamise
osaleb objektidega seotud arendusprojektides
tagab objektipõhise informatsiooni olemasolu ettevõtte infosüsteemides

Nõudmised kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt halduse, majanduse, ehituse või tehnika valdkonnas)
erialane töökogemus
väga heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office, AutoCad)
väga hea eesti keele ja hea vene keele oskus
autojuhiloa olemasolu

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, pingetaluvust, suhtlus-
ja läbirääkimisoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, loovat mõtlemist ning
oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistus
hoone tehnosüsteemide tundmine
erialaste õigusaktide tundmine

Omalt poolt pakume:

motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes
professionaalset  ja  toetavat meeskonda
kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas
võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga .01.2015.a. aadressile Lasnamäe 2, 11412 Tallinn või e-kiri personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Lääne piirkonna haldur“. Kandideerida saab ka läbi CV Online portaali.