Otsime oma meeskonda

        KINNISVARAHALDURIT LÕUNA PIIRKONDA
töökohaga Tartus

Kinnisvarahaldur on ettevõtte keskne kinnisvarajuht, kes korraldab objektipõhise informatsiooni liikumise ettevõtte erinevate struktuuride vahel ning on kõikides kinnisvaraga seotud küsimustes partneriks üürniku esindajatele, tagades hoonete kasutajatele vajalikku kinnisvarakeskkonda ning efektiivse ja tulemusliku majandamise kogu hoone elukaare jooksul. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist, sh:

· kavandab kinnisvaraobjektide efektiivse haldamise, koostab eelarve ning vastutab selle täitmise eest

·   vastutab üürilepinguga võetud kohustuste ja õiguste täitmise eest, korraldab üürilepingute muudatuste koostamist ning kooskõlastamist kliendiga

·   korraldab kliendikohtumisi kliendisuhete hoidmise eesmärgil

·  koordineerib korrashoiuteenuste osutamist objektil (sh vajalikud hanked) ja teenuste järelevalvet

· koostöös tugistruktuuride ja koostööpartneritega koostab hoonete remondikava ning korraldab remonttööde teostamise

· osaleb objektidega seotud arendusprojektides

· tagab objektipõhise informatsiooni olemasolu ettevõtte infosüsteemides

Nõudmised kandidaadile:

·       kõrgharidus (soovitavalt kinnisvarahalduse, majanduse, ehituse või tehnika valdkonnas)

·       erialane töökogemus

·       väga heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office, AutoCad)

·       väga hea eesti keele ja hea vene keele oskus

·       autojuhiloa olemasolu

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, pingetaluvust, suhtlus- ja läbirääkimisoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

·       Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu kutsetunnistus

·       hoone tehnosüsteemide tundmine

·       erialaste õigusaktide tundmine

Omalt poolt pakume:

·       motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes

·       professionaalset  ja toetavat meeskonda

·       kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas

·       võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

 

Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga 30.06.2017.a. e-mail aadressile personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Lõuna piirkonna kinnisvarahaldur“. Kandideerida saab ka läbi CV Online ja CV Keskuse portaalide.