Seoses töömahtude suurenemisega otsime oma meeskonda

Põhja piirkonna haldurit

Kinnisvara haldur on ettevõtte keskne kinnisvarajuht, kes korraldab objektipõhise informatsiooni liikumise ettevõtte erinevate struktuuride vahel ning on kõikides kinnisvaraga seotud küsimustes partneriks üürniku esindajatele. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist, sh:
vastutab üürilepinguga võetud kohustuste ja õiguste täitmise eest, koostab üürilepingute muudatusi;
koostab kinnisvaraobjektide eelarve ning vastutab selle täitmise eest;
korraldab korrashoiuteenuste osutamise objektil, tagab hangete ettevalmistamiseks vajaliku informatsiooni  ja korraldab teenuse järelevalve;
koostöös tugistruktuuride ja koostööpartneritega koostab hoonete remondikava ning korraldab remonttööde teostamise;
osaleb objektidega seotud arendusprojektides


Nõudmised kadidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt halduse, majanduse, ehituse või tehnika valdkonnas) erialane töökogemus; 
väga heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office, AutoCad);
väga hea eesti keele ja hea vene keele oskus;
autojuhiloa olemasolu

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, pingetaluvust, suhtlus-
ja läbirääkimisoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, loovat mõtlemist ning
oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.

Kasuks tuleb:

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistus;
hoone tehnosüsteemide tundmine;
erialaste õigusaktide tundmine

Omalt poolt pakume:

motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes;
professionaalset ja toetavat meeskonda;
kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas;
võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks;

 

 

Kandidaatidel esitada oma sooviavaldus ja CV tähtajaga 15.juuni 2015.a e-posti aadressile  personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Põhja piirkonna haldur“.  Kandideerida saab ka läbi CV Online portaali ning Riigi Kinnisvara AS  kodulehe www.rkas.ee kaudu.