Otsime oma meeskonda

Põhja piirkonna haldusjuht

töökohaga Tallinnas

Haldusjuhi töö eesmärgiks on tagada piirkonna haldustegevuse toimimine vastavalt kehtivatele seadustele, ettevõtte sisemistele regulatsioonidele ja heale tavale ning hoonete kasutajate rahulolu.  Haldusjuht korraldab haldurite kaudu kinnisvara juriidilise, majandusliku ja tehnilise säilimise ning vara omanikule aktuaalse, õigeaegse ja korrektse informatsiooni olemasolu. Oma tööülesannete täitmisel lähtub ettevõttes sätestatud haldusprotseduurist ning kinnisvara korrashoiu tagamise tegevuste standardist.

Tööülesanded:

Piirkonna tegevuse eesmärkide püstitamine, tegevuskavade koostamine ning elluviimise juhtimine lähtuvalt osakonna ja ettevõtte tervikeesmärkidest

Piirkonna töö korraldamine, sh eesmärkide saavutamiseks vajaliku personali leidmine

Piirkonna halduseelarve kinnitamine ja täitmise jälgimine

Piirkonna arvete kooskõlastamine ja lepingute sõlmimine vastavalt volitustele

Objektide efektiivne majandamine ja hoonete kasutatavuse tagamine

Piirkonna haldustegevuse pidev analüüs ja tegevuse korrigeerimine, sh meetmete rakendamine efektiivsuse tagamiseks

Infosüsteemides piirkonna objektide andmete olemasolu ja ajakohasuse tagamine

Piirkonna haldurite ja spetsialistide juhendamine

Klientide ja töövõtjatega suhtlemine

Haldusprotseduuris kirjeldatud tegevuste elluviimise jälgimine objektidel

Projektides ja protsesside väljatöötamisel osalemine


Nõudmised kandidaadile:

Kõrgharidus (majanduslik, tehniline või kinnisvaraalane)

Juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat

Erialane töökogemus vähemalt 3 aastat

Erialaste õigusaktide tundmine

Arvutikasutamise oskus väga heal tasemel (Word, Excel, Outlook, PowerPoint jms)

Väga hea eesti keele oskus ja hea inglise keele oskus

Autojuhiloa olemasolu


Lisaks ootame kandidaadilt süsteemsust, head analüüsioskust, pingetaluvust, suhtlus-, läbirääkimis- ja väljendusoskust, täpsust ja kohusetundlikkust, efektiivse ajakasutuse oskust, otsustus- ja vastutusvõimet, algatusvõimet ja loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaga.


Kasuks tuleb:

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu kutsetunnistuse olemasolu

Vene keele oskus


Omalt poolt pakume:

Motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes

Professionaalset  ja  toetavat meeskonda

Kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas

Võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks

Kandidaatidel esitada motivatsioonikiri ja CV tähtajaga 16. august 2015.a e-kirja teel personal.cv@rkas.ee märgusõnaga “Põhja piirkonna haldusjuht“. Kandideerida saab ka läbi CV Online keskkonna.