Riigi Kinnisvara AS nõukogu kuulutab välja konkursi


SISEAUDIITORI

ametikohale töökohaga Tallinnas

Nõuded siseaudiitori ametikohale kandideerimiseks:

 • õigus-, finants või majandusalane kõrgharidus
 • kogemus siseauditite läbiviimisel  vähemalt 5 aastat
 • kogemus vastavus-, finants-, ja tulemusauditite läbiviimisel
 • kogemus erikontrollide läbiviimisel
 • kogemus siseauditi funktsiooni ülesehitamisel
 • kogemus töös Auditikomiteega (sh komitee tehniline teenindamine)
 • tunneb siseauditi standardeid ja metoodikaid
 • tunneb riskijuhtimise loogikat ja ülesehitust
 • tunneb sisekontrollisüsteemi toimimise mehhanisme
 • tunneb valitsemise- ja juhtimiskultuuri
 • meeskonna juhtimise kogemus
 • väga hea eesti keele oskus, erialase võõrkeele oskus vähemalt B2 tasemel

 

Oluline on:

 • oskus olla eeskujuks ja käituda eetiliselt
 • tunda  korruptsiooniennetuse meetmed
 • hea suhtlemisoskus
 • tugev analüüsivõime
 • tugev äriloogika
 • kõrgel tasemel eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus

 

Kasuks tuleb:

 • siseauditi sertifikaadi omamine või selle omandamine lähitulevikus

 

Riigi Kinnisvara AS pakub:

 • väljakutseid ja arengut kasvavas ettevõttes
 • kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda
 • positsioonile ja tööülesannetele vastavat kompensatsioonipaketti

 

Kandideerimiseks palume esitada:

 • CV ja motivatsioonikiri

 

Konkursil osalemiseks palume esitada kandideerimisdokumendid hiljemalt 2.aprill 2017.a e-posti aadressile siseaudiitor@rkas.ee Lisainformatsioon konkursitingimuste kohta: piia.kallas@rkas.ee, tel 606 3404.

Riigi Kinnisvara AS ei avalikusta kandideerijate nimesid ega muid isikuandmeid.