Otsime oma meeskonda Tallinnas

Tehnosüsteemide projektijuhti

(küte, ventilatsioon, jahutus, veevarustus, kanalisatsioon)


Põhitööülesanded:

tagada RKAS hoonete kütte, ventilatsiooni, jahutuse, veevarustuse, kanalisatsiooni (KVJ VK)  alane kompetents;
KVJ VK alaste projektide juhtimine või osalemine projektides meeskonna liikmena;
riigihangete korraldamine koostööpartnerite leidmiseks;
hanke tulemusena sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;
tellijapoolsete lepingukohustuste täitmise tagamine ja Tellija esindamine;
projekteerimise ja ehitustööde KVJ VK osade  kontrollimine ja järelevalve teostamine;  
kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele;
muude projekti realiseerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalike ülesannete ja kohustuste täitmine.


Nõuded kandidaadile:

kütte ja ventilatsiooni või keskkonnatehnikaalane  kõrgharidus;
vähemalt 3 aastane töökogemus ehitusvaldkonnas (KVJVK tehnosüsteemide omanikujärelevalve tegemine, projekteerimine või ehitamine);
kasuks tuleb ehitusinseneri kutsetunnistuse 7 tase olemasolu;
arvuti tarkvarade kasutamise oskus (sh MS Project, AutoCAD);
hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus;
oskus töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga;
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
analüüsivõime.


Omalt poolt pakume:

motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes;
professionaalset  ja toetavat meeskonda;
kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas;
võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks.


Kandidaatidel palume esitada oma CV ja tehtud tööde loetelu (referentsid) tähtajaga 31.07.2016.a. e-posti aadressil  personal.cv@rkas.ee “KVJ VK projektijuht“. Kandideerida saab ka läbi CV Online ja CV Keskuse portaalide.