Inventuuri veebirakenduse kasutamise juhend riigivara valitsejatele

 
Inventuuri käigus tuleb vara valitsejal või volitatud asutusel (siin ja edaspidi nimetatud kui riigiasutus) korrastada hoonete ja maaga seotud andmed ja koostada lisainfo ehitise vajalikkuse ja kasutuse kohta. Inventuuri läbiviimiseks on  loodud veebikeskkond, mis asub järgneval aadressil: http://inventuur.rkas.ee. Sisselogimiseks on vajalik kasutajatunnus ja parool, mis edastatakse RKASi poolt riigiasutusele peale riigiasutuse kontaktandmete edastamist RKASile.
 
Hoonete ja maaga seotud info korrastamine ja täiendamine koosneb järgnevatest sammudest:

Iga kasutaja näeb temaga seotud volitatud asutuse maatükkide ja hoonete andmeid (vt link http://inventuur.rkas.ee/units/my),  kuid otsingust on võimalik otsida ka teiste isikute hoonete andmeid.

Juhul kui ehitise andmed on uuendatud, siis palume märgistada vastavalt ehitise andmelehe ülemises osas olev lahter "andmed kontrollitud". Sellisel juhul kuvatakse ka katastriüksuste lehel vastava katastriüksuse juures protsent, mis näitab mitu protsenti katastriüksusel olevate ehitiste andmetest on riigiasutuse poolt kontrollitud.

Juhul kui Teil on andmestiku täitmisel küsimusi, siis palume Korduma Kippuvate Küsimuste rubriigist üle vaadata ega antud küsimusele ei ole juba vastus kirja pandud. Antud rubriik täieneb pidevalt vastavalt sellele millised küsimused kipuvad korduma.