Inventuuri üheks eesmärgiks on korrastada info erinevates andmebaasides, mistõttu on vaja tuvastada millised ehitised, millistel maatükkidel asuvad ja millised riigivararegistris (RVR) olevad ehitised vastavad ehitisregistris (EHR) olevatele ehitistele.

Inventuuri alusandmebaasiks on riigivararegistri andmebaas. Lisaks on tehtud andmete import ehitisregistrist ja inventuuri veebirakenduses on referentsinfona näidatud info ehitisregistris olevate ehitiste kohta. Kuna kahjuks ei ole ajalooliselt alati riigivararegistri andmete ja ehitisregistri andmete sidumist toimunud, siis võib esineda ehitisregistri andmetega järgnevaid probleeme:

  • Ei ole loodud seost EHRi ehitise ja RVR ehitise ning selle aluse maatüki vahel. 
  • Ei ole loodud seost RVR ehitise ja EHR ehitise vahel või see seos on vale.

Seega esimese sammuna info korrastamisel tuleb seostada andmebaasis olevad ehitised maatükiga ning hiljem RVRi ehitised ja EHRi ehitised omavahel.

Maa ja ehitise andmete sidumine

Andmebaas on üles ehitatud järgnevalt – kõige aluseks on maa (katasriüksus) ja sellele järgnevad katastriüksusega seotud ehitised. Avades maatüki andmelehe on maa üldandmete järel näha:

  • Ehitised (andmete muutmiseks)  - maatükiga seotud RVRis registreeritud ehitised.
  • Ehitised ehitisregistris (andmete vaatamiseks) - maatükiga seotud EHR ehitised. 

Kui Teile teadaolevalt asub maatükil rohkem kas RVRis või EHRis registreeritud ehitisi (nii hooneid kui ka rajatisi), tuleb need andmebaasist üles otsida ja maatükiga siduda NB! kuna RVR ja EHRi ehitiste maatükkide sidumine ei ole olnud eelnevalt põhjalik, siis soovitame selle otsingu alati läbi teha.

Otsing asub veebirakenduse ülemises osas ja on vabateksti otsing. Otsida võib:  

  • RVR numbri või EHR numbri järgi (nt 06001365), või  
  • aadressi või aadressi osa järgi (Tallinn Pikk 23, mis annab tulemuseks Tallinnas Pikk tn 23 asuva maatüki ja ehitiste andmed, Suuremõisa, mis annab kõikide Suuremõisas asuvate maatükkide ja ehitiste andmed).

Leidnud otsingust ehitise* (kas siis RVR’s registreeritud või EHRis registreeritud ehitise) avage selle ehitise andmeleht klikkides otsingus ehitise nime peale ja avanenud lehel kirjutage väljale maa riigivararegistri number  vastava maatüki riigivararegistri number. Salvestage andmed ja sellega on maatüki ja ehitise vahel seos loodud.

RVRi ja EHRi ehitiste sidumine 

Avades veebirakenduse katastriüksuse andmelehe näete maaga seotud ja inventuuri andmebaasis olevate RVR ja EHRi objektide andmete loetelu.

Juhul kui jaotuses Ehitised [andmete sisestamiseks] teises tulbas (EHR number) on andmeväljad tühjad, siis ei ole seoseid RVRi ja EHRi andmete vahel loodud. Selleks, et siduda RVRi ja EHRi objektid avage ehitise andmeleht klikkides lingile muuda.   Avanenud andmelehel väljale Ehitisregistri number kirjutage vastav ehitusregistri tunnus ning vajutage kõrvalolevat nuppu Seo.

tagasi avalehele

-----

* Juhul kui andmebaasi päring ei andnud infot EHRis olevate kõikide objektide kohta, siis see tähendab, et andmete impordil EHRist on andmete puudulikkuse tõttu osa infot jäänud importimata. Sellisel juhul palume info üle vaadata ehitisregistri kodulehelt (www.ehr.ee) ja sealt otsida välja vastavad ehitusregistri tunnused.