Avades loetelust minu katastriüksused redigeeritava maaüksuse andmelehe, avaneb andmeleht, mis on jaotatud kaheks jaotuseks:
  • maa üldandmed
  • ehitised

Maa üldandmed

Maa üldandmetes on näha riigivararegistris olevad andmed antud maatüki kohta. Riigi asutus peab üle kontrollima andmebaasis olevad andmed ja vajadusel lisama või korrastama ja uuendama andmed.

Lisatakse antud maaüksuse ja seal asuvate ehitiste haldamise eest vastutava isiku (haldaja) kontaktandmed ning juhul kui on toimunud kinnistu hindamine eksperdi poolt viimase viie aasta jooksul, siis tehakse vastav märge andmestikku.

Uuendatakse maaüksuse pindala, aadress, valitseja ja volitatud asutuse nimetus.

  • Maatükki pindala ja aadressi kohta on võimalik infot saada, kui klikkida katastriüksuse numbril. Sellisel juhul avaneb antud katastriüksuse infoleht maaregistris. 
  • Maaüksuse aadressid tuleb uuendada vastavalt  Vabariigi Valitsuse määrusele "Aadressandmete süsteemi kehtestamine". Maaüksusel võib olla üks või mitu aadressi. Uue aadressi lisamiseks klikkida aadressandmete jaotuse kohal  olevat linki lisa. Aadressi kustutamiseks klikkida vastava aadressi kõrval olevat linki kustuta.
  • Haldaja andmete jaotuses tuleb korrastada vastavalt valitseja ja volitatud asutuse andmed. Juhul kui RVRi andmed on ebaõiged, siis antud info muutmise aluseks peab olema vastav otsus või korraldus.

Enne kui lahkute maa andmete sisestamise lehelt (kas siis sulgete rakenduse või alustate otsingut või ehitiste andmete vaatamist/muutmist) ärge unustage andmete salvestamist. Salvestamise nupp asub andmelehe alumises osas.

Ehitised

Ehitiste  info on jaotatud kahte jaotusesse

  • Ehitised (andmete muutmiseks)  - maatükiga seotud RVRis registreeritud ehitised. Ehitise info muutma asumiseks tuleb vajutada linki muuda.
  • Ehitised ehitisregistris (andmete vaatamiseks) - maatükiga seotud EHR ehitised. Vajutades hoone nimele on võimalik andmeid vaadata.

Täpsem info ehitiste info korrastamiseks on toodud lehtedel hoonega seotud info korrastamine ja rajatisega seotud info korrastamine

tagasi avalehele