Kinnisvara haldamine

Haldamistegevus on korraldatud vastavuses rahvusliku standardiga EVS 807:2010

Haldustegevus on korralduslik tegevus hoone omaniku huvides:

-          dokumentatsiooni korrashoid

-          majandamise analüüs

-          tehniline ülevaatus ja analüüs

-          keskkonnamõjude analüüs

-          tegevuskavade koostamine

-          eelarvete (majanduskavade) koostamine

-          hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine

-          lepingute järelevalve

-          arveldamine

-          info liikumise korraldamine

-          aruandlus omanikule, klientidele, riigile

(Vt. ka EVS 807:2010)
 

Riigi Kinnisvara AS omab Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud kinnisvara halduse **** klassi sertifikaat nr. HA-094 

 

Küsi lisainfot:

Alex  Roost
haldusosakonna juhataja
tel 606 3477
e-post Alex.Roost@rkas.ee