Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

BIM ehituses

LINGID JA PILT PUUDU

BIM ehituses
"Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas"
"BIM protsessiskeemide ning seletuskirjade koostamine ehitustegevuseks"

Liitreaalsus

Alates aastast 2008 on Riigi Kinnisvara AS aktiivselt tegelenud ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) tehnoloogia juurutamisega. Hetkel on ehitustegevuse osapooltest panustanud BIM tehnoloogia juurutamisesse eelkõige projekteerijad, kuid probleemina tuuakse välja nii tellija kui ka ehitaja vähest huvi BIM tehnoloogia vastu. Probleemi ühe lahendusena pakub uurimismeeskond välja liitreaalsuse kasutuselevõtmise ehitusinformatsiooni tõhusamaks kasutamiseks nii ehitusplatsi- kui kontoritingimustes.
Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada liitreaalsuse (augmented reality) kasutusvõimalusi ehitusvaldkonnas tuginedes olemasolevatele liitreaalsuse lahendustele. Üldine eesmärk on liitreaalsuse võimalusi kasutades suurendada ehitusinfo modelleerimise (BIM) kasutajate hulka. 

Uuringu autorid on Martti Kiisa, Karin Lellep, Egert-Ronald Parts ja Henri Kompus

Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas (pdf)
Ettekanne 22.09.2016 (pdf)

Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS. 

BIM protsessiskeemide ning seletuskirjade koostamine ehitustegevuseks

Erinevad seni loodud materjalid kirjeldavad üldjuhul BIM projekteerimise väljundit, milleni modelleerimisel jõutakse. Ehitustegevuse info kasutamine ning ka infovahetuse nõuded on kirjeldatud vähesel määral ning lakooniliselt, näiteks COBIM 2012 keskendub peamiselt projekteerimise etapile ning selles ei ole piisaval määral kaardistatud infonõudeid, mida esitab ehitustegevuse osapool. Samuti ei ole juhend kirjeldanud sisulisi toiminguid, osapooli ning infovahetuse põhimõtteid ehitustegevuse käigus. Ühe näitena on USAs koostatud BIM rakenduskava (BIM Excecution plan), mis keskendub projekteerimise faasile, kirjeldades väljundeid projekteerimise lõppfaasis. Sisulises tööprotsessis on vajalik täpsem protsessi kirjeldus.

Käesoleva töö tulemus on suunatud ehitustegevuse osapooltele – peatöövõtjatele ning alltöövõtjatele. Protsessiskeem ning seletuskiri toetab ehituse faasis teostatavaid toiminguid ning infovahetust. Ehituse tellija huvi on seotud teostusdokumentatsiooni nõuete ja sisuga.

Uuringu autorid on Aivars Alt, Hendrik Park, Kenet Kroon, Eero Nigumaa ja Priit Tõnisson

BIM protsessiskeemide ning seletuskirjade koostamine ehitustegevuseks (pdf)

Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS. 

Võta ühendust

Ministeeriumide ühishoone (valmis 2017). Foto: M. Tomba