Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

BIM halduses

LINGiD JA PILT PUUDU

BIM halduses
"Explorations towards the Development of a Concept and Requirements for FMBIM Information Management"

"Infomudelid kinnisvara korrashoius"
 

FMBIM

Valminud on RKASi poolt möödunud 2015. aastal toetust saanud teadustöö teemal „Exploration Towards the Development of the Concepts and Requirements for FMBIM Information Management“. Töö oli ajendatud asjaolust, et kinnisvara haldajatel ja hooldajatel kulub praegu väga palju aega vajaliku informatsiooni kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks ning keskendus BIM tehnoloogia võimalustele kinnisvara haldamise ja korrashoiu efektiivsemaks korraldamiseks.

Töö eesmärk oli välja selgitada hetke parim praktika hoonete korrashoiu teostamisel Eestis, et hinnata võimalusi BIM-ile üleminekuks, samuti välja töötada informatsiooninõuded BIM-i baasilisele korrashoiule ja uurida nende nõuete rakendatavust juhtumiuuringu baasil. Uuring näitab, et hetke parim praktika on iganenud ja innovatsioon korrashoiu valdkonnas on vajalik.

Töö autoriteks on Ergo Pikas, Mats Tamme ja Roode Liias.

Exploration Towards the Development of the Concepts and Requirements for FMBIM Information Management (pdf)

FM LOD 2016 (xlsx)

Teadustöö läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.

Infomudelid kinnisvara korrashoius

Uuringu näol on tegemist eestikeelse tõlkega Senaatti-kiinteistöt haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimis spetsialisti Esa Halmetoja soomekeelsest tööst "Tietomallit ylläpidossa".
Kuivõrd BIM tehnoloogia ja metoodika kasutamine hoonete projekteerimisel ja ehitamisel pole midagi uut ega innovaatilist, siis igapäevastesse hoonega seotud haldus- ja hooldustegevustesse pole BIM veel erinevatel põhjustel jõudnud. Käesolev uuring määratleb need põhjused ning annab ülevaate võimalikust mudelipõhisest halduse kontseptsioonist: korrashoiumudelist, tingimuste mudelist ning BIM mudeli kasutusvõimalustest hoone elukaare pikimal osal. Olulise infona tuuakse välja võimalikud uued ohud ja väljakutsed, vajalikud arengusammud BIM-i põhiseks halduseks ning infotehnoloogilised aspektid. Uuring omab suurt väärtust infomudelite kasutuselevõtu teekaardi loomisel ning haldustegevuste digitaliseerimisel.
Töö on tõlgitud soome keelest Digitaalehituse klastri (EU49307) raames ning see on toetatud EU klastriprogrammi vahenditest.
Infomudelid kinnisvara korrashoius (pdf)

Võta ühendust

Eesti Rahva Muuseum (valmis 2016). Foto: K. Haagen