Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

BIM

Ehitusinformatsiooni juhtimine (BIM)

BIM on infomudel ehitatavast hoonest (Building Information Model) või ehitusinformatsiooni modelleerimine (Building Information Modelling), tegevus, mille tagajärjel sünnib ehitise infomudel või ehitusinformatsiooni juhtimine (Building Information Management) ehk mudeli kasutamine äri- ja ehitusprotsesside juhtimiseks, organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides.

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu, funktsionaalsemaid ja madalamate elukaare kuludega hooneid ning maksumaksja raha targemat kasutamist, on ehitusprojektide hankimine, kasutades BIM tehnoloogiat, kujunenud RKASis tavaks.

BIM-maja

 

Laadi alla nõuded mudelprojekteerimisele ja teostusmudeli koostamisele (RKASi "Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017" osa 16 – BIM)

Osa 16 – BIM (kehtib alates 18.04.2018)

Lisa 1 – BIM andmesisu nõuded
Lisa 2 – BIM rakenduskava näidis
Lisa 3 – Mudeli kaaskirja mall
Lisa 4 – Mudeli kaaskirja näidis

Laadi alla kuni 18.04.2018 kehtinud BIM nõuded SIIT.

Ehitusinformatsiooni tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning sõltuvalt projektist kasutatakse neid erinevate eesmärkide saavutamiseks.

BIMi levinuimad kasutusotstarbed:

  • lähtemudeli modelleerimine olemasoleva hoone seisundi kohta (rekonstrueerimisel);
  • hoone funktsionaalsuse efektiivne ja terviklik kontroll;
  • projekti mudelite ja koondmudeli kontroll (ehitatavuse ja vastuolude kontroll);
  • mahtude väljavõtmise automatiseerimine ja täpsustamine;
  • energiatõhususe hindamine ja sisekliima analüüsid.

Mudelprojekteerimine pakub uusi võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Mudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone energiavajadust, halduskulusid ning kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahtude väljavõtetest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud. See võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

RKAS kasutab infomudelite kvaliteedikontrolliks Solibri Model Checker (SMC) tarkvara.

SMC juhendmaterjal:

Alustamine tarkvaraga Solibri Model Checker (pdf)

Uuringud ja projektid

Euroopa Liidu BIM töörühm

EU BIM töörühmas osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide avalike tellijate esindajad. Töörühma eesmärk on ühtlustada riikide lähenemist BIMi juurutamisel ning tekitada ühine Euroopa Liidu ülene baas millest juhinduda. RKAS on EU BIM töörühma liige ning osales Euroopa avaliku sektori BIM käsiraamatu koostamisel, milles on kajastatud ka RKASi BIMi juurutamise näited.

Käsiraamatu saab alla laadida töögrupi veebisaidilt: http://eubim.eu/handbook.

EuBIM

COBIM 2012

RKASi projekteerimise lepingud nõuavad lähtumist COBIM juhenditest, mis on 2012. aastal Soomes ilmunud juhendi COBIM 2012 tõlge ja mille valmimist toetasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Riigi Kinnisvara AS ja ET-INFOkeskuse AS.

Laadi alla mudelprojekteerimise üldjuhend SIIT.

BIM uuringud ehituses ja halduses:

RKASi toetatud BIM valdkonna uuringud:

Mudelprojekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamine (pdf)

Eesti Rahva Muuseum (valmis 2016). Foto: K. Haagen