Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Kes me oleme

Riigi Kinnisvara AS on 2001. a asutatud kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. Pakume teenuseid peamiselt ministeeriumidele ning nende haldusala allasutustele. Ettevõttes töötab ligi 230 inimest üle Eesti.

Eesmärk

Riigi Kinnisvara AS täidab ainuaktsionäri poolt püstitatud järgmisi eesmärke:

  1. Olla riigiasutustele kinnisvarakeskkonna ja -teenuse osutamise kompetentsikeskus.
  2. Tsentraliseerida ja optimeerida riigi kasutatav kinnisvara ja selle kulud.
  3. Arendada ettevõtet ja riigi kinnisvarakompetentsi, olles Rahandusministeeriumile strateegiline partner.
  4. Teha koostööd erasektoriga, et tagada riigiasutustele turukonkurentsis parimad lahendused.

 

Roll

RKAS on kinnisvaraalase teenuse osutaja riigivõimu teostajaile.

RKAS on riigi funktsioonide täitmiseks ja avaliku teenuse osutamiseks vajaliku kinnisvara arendamisel, haldamisel ja korrashoidmisel valitsusele ning riigiasutustele eelistatud partner ja kompetentsikeskus.

RKASi rakenduslik roll riigi kinnisvaramajanduses on tegevuse algeesmärkidega (büroohooned) võrreldes laienenud, lisandusid:

  •  koolid
  •  eriotstarbelised hooned ja rajatised
  • muu

Seoses sellega luuakse äriühingule täiendavad seadusandlikud garantiid Euroopa Liidu õigusruumis tegutsemiseks (tegutsemine turul ja konkurentsi tingimustes).

Riigi kinnisvarategevuse strateegia (2007) kohaselt muutub RKAS edaspidi riigivaraseaduse erisätete alusel tegutsevaks riigi äriühinguks (ümberkujundamine 2009).

Vaatamata ümberkujundamisele säilitatakse tulundusühingu motiiv tegutseda antud piirangute raames võimalikult efektiivselt ja võimalust saada võõrkapitali soodsatel tingimustel.

RKAS otseselt arendus ja korrashoiuteenuseid kasutajatele ei paku, vaid korraldab nende sisseostmist. Seni kuni see on majanduslikult efektiivsem, ostetakse kõik vajalikud teenused sisse erasektorist.

Tulenevalt äriühingu kehtivatest finantseesmärkidest lähtuvad RKASi poolt teostatavad kinnisvaraprojektid turutingimustest ja sellele vastavast omakapitali tootlusest.

Riigi kinnisvara korraldamise funktsionaalne struktuur

Funktsionaalne struktuur

 

Ugala teater (rekonstrueeritud 2017). Foto: M. Tomba