Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Struktuur ja juhtimine

Struktuur

 

RKAS struktuur

 

Üldkoosolek

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) aktsiate valitseja on Rahandusministeerium ning üldkoosolekuks on riigihaldusminister.

Juhatus

Kati

 

Piia

 

Kati Kusmin

juhatuse esimees 

Piia Kallas

juhatuse liige

 

Nõukogu

Nõukogu planeerib Riigi Kinnisvara AS-i tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.    

Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte juhtimise organiseerimiseks ning otsustab ettevõtte arengustrateegia ja investeerimispoliitika üle, samuti kinnisasjade tehingute, juhatuse koostatud investeeringuplaani ja aastaeelarve üle.

Riigi Kinnisvara AS-i nõukokku kuuluvad:

  • Sulev Luiga (nõukogu esimees)
  • Kaie Karniol
  • Marianne Paas
  • Tõnu Toompark
  • Norman Aas
  • Ruth Laatre

Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu töökord
(kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25.04.2018)

Auditikomitee

Auditikomitee nõustab nõukogu järelevalvega seotud küsimustes. Komitee teostab järelevalvet raamatupidamise korraldamise, finantseelarve ja aruannete koostamise ja kinnitamise, finantsriskide juhtimise, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi ning sisekontrollisüsteemi toimimise ja tegevuse seaduslikkuse üle.

Auditikomiteesse kuuluvad:

  • Taavi Saat (komitee esimees) 
  • Marianne Paas 
  • Kaie Karniol

Ministeeriumide ühishoone (valmis 2017). Foto: M. Tomba