Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Pärnu 24,5 miljonit eurot maksev sisejulgeoleku ühishoone sai täna nurgakivi

Pärnu sisejulgeoleku ühishoone nurakivi

Pärnu sisejulgeoleku ühishoone nurakivi

Täna asetasid Pärnu sisejulgeoleku ühishoonele nurgakivi siseminister Mart Helme, Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin, Politsei Lääne prefekt Kaido Kõplas, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ning Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar.

 

„Pärnu ühishoone on järjekordne tähis inimeste töötingimuste parandamisel. Sisejulgeolekuasutuste teenistujad teevad igapäevaselt külg-külje kõrval rasket tööd ning sellised ühishooned aitavad veelgi kiirendada ja parandada asutustevahelist suhtlemist ja on oluliseks osaks ka kohaliku kogukonna turvatunde suurendamisel,“ ütles siseminister Mart Helme.

 

Siseturvalisust tagavate asutuste töötingimuste ja -keskkonna kaasajastamiseks ehitatavasse ühishoonesse kolivad Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsepolitseiamet, Häirekeskus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi. Hoonete suletud netopindala on ca 13 tuhat m2.

 

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin tõdes, et Pärnu sisejulgeoleku 13 tuhande m2  ühishoone ehitatakse kaasaegsete lahendustega. „Projekteerimisel ja ehitusel on kasutusel BIM mudel ehk digitaalne infomudel, mille abil saab igal hetkel ülevaate nii hoone tervikust ja detailidest. Mudel aitab meil vältida võimalikke vigu ja hoiab oluliselt sellega aega kokku. Täna on ehitustegevus kulgenud plaanipäraselt ja tööd püsivad ajagraafikus,“ lisas Kusmin.

 

Ühishoone projekteerimisel ja ehitusel on kasutusel BIM mudel ehk digitaalne infomudel ehitatavast hoonest. Mudel on väga oluline töövahend projektimeeskonnale, mille abil saab igal hetkel ülevaate ühishoone tervikust ja täpsemalt näiteks konstruktsioonist, tehnosüsteemidest ja arhitektuurist. Hoone energiatõhusamaks muutmiseks kasutatakse päikesepaneele ning hoone on planeeritud A-klassi hoonena.

 

„Seda uut maja on aastaid oodanud kõik Pärnus töötavad politseinikud, ja julgen öelda, et ka Pärnu linna inimesed. Uue maja valmimisega paranevad oluliselt politseinike töökeskkond ja -tingimused ning usun, et see aitab meil kokkuvõttes oma tööd veelgi paremini teha. Hakkame siin olema koos oma heade partneritega, kellega koos jätkame turvalisema Eesti loomist,“ sõnas Lääne prefekt Kaido Kõplas.

 

Riigi Kinnisvara ja Ehitustrust sõlmisid ehituslepingu Pärnu sisejulgeoleku ühishoone ehitamiseks mais 2019, hoone on plaanis valmis saada kevadel 2021. Projekti kogu eelarve on 24,5 miljonit eurot. Projekteerimisleping sõlmiti Novarc Groupiga oktoobris 2016. Ühishoone arhitektid on Martin Aunin, Annika Aasmaa ja Marti Kahu, sisearhitekt Urmo Vaikla. Omanikujärelevalvet teostab Sweco EST.

 

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul jätkub Pärnuga päästehoonete järjepidev uuendamine. „Päästeametis iga töötaja päästab, igal töötajal on Eesti elu ohutumaks muutmisel oma roll. On väga oluline, et seda tööd missioonitundega tegevatel naistel ja meestel oleks selleks mugav ja nüüdisaegne töökeskkond,“ ütles Tammearu.

 

Ehitustegevus on kulgenud plaanipäraselt ja tööd püsivad ajagraafikus. Peahoone vundamendid on valminud, teostamisel on hoone sokli ja karkassi ehitustööd, rajatakse välistrasse. Lisaks on alustatud ehitustegevustega Tammsaare 70 kinnistul, kuhu ehitatakse PPA merepääste hoone. Tööde käigus rekonstrueeritakse Tammsaare pst kinnistute piires ja Tammsaare pst ja Riia mnt ristmik.  

 

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on äärmiselt positiivne, et täna sai Pärnus lõpuks nurgakivi hoone, millest on räägitud ja mida on planeeritud siia pea 10 aastat. „Eriti hea meel on kindlasti meie maakonna tublidel politseinikel, kelle töötingimused siin majas oluliselt paranevad. Positiivne on ka asjaolu, et Pärnu linnas saab üks mahajäetud endine sõjaväekvartal likvideeritud ja uus hoonestus väärtustab piirkonda. Soovin ehitajatele jõudu ja loodetavasti saame peagi avada ühe Eesti moodsaima sisejulgeolekumaja, kus politseinikud ja päästjad saavad endale kaasaegsed tööruumid,“ lisas Kosenkranius.  
 

Riigi Kinnisvaral on koostöös Siseministeeriumi, PPA ja Päästeametiga töös lisaks Pärnu sisejulgeoleku ühishoonele Nõmme päästehoone, kus mh täna peetakse sarikapidu. Lisaks Sillamäe Pääste ja Politsei ühishoone, mis saab nurgakivi veel sellel aastal. Valmis oleme koostöös saanud päästehooned Kihnus, Lihulas ja Vastseliinas. Kõikidesse ühis- ja päästehoonetesse luuakse kaasaegsed töökeskkonnad ning hooned on energiasäästlikud.

 

„Ühishoone nimena kirjeldab väga hästi seda, mis objektil tegelikult toimub. Ehitajana me teeme kõvasti tööd. Nõupidamistel, kus laua taga on tellijad, projekteerijad, hoone lõppkasutajad, on nimelt ühistöö see, mis viib sihile. Ja siht on meil selge,“ lausus Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar.

 

Eskiisid ja video Novarc Group: https://photos.app.goo.gl/Kdp524CAA9GK1Kd66