Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigi Kinnisvara AS kuulutab välja teadus- ja arendustegevuse toetuste konkursi

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutab välja 2019. a teadus- ja arendustegevuse toetuste konkursi. RKAS panustab teadus- ja arendustegevusse oma põhitegevusega seotud valdkondades, nagu hoonete energiatõhusus, ruumide sisekliima, innovaatilised tehnoloogiad ehitusvaldkonnas ja kaasaegsed töökeskkonna lahendused. Koostööl teadus- ja arendusasutustega on oluline roll RKAS-i kinnisvara valdkonna ekspertiisi tõstmisel ning innovatsioonide eestvedamisel kogu kinnisvara- ja ehitussektoris.

Ootame kandideerima haridusasutuste uurimisprojekte järgmistes valdkondades:
 

 • ruumide sisekliima ja selle seos tööviljakusega;
 • hoonete energiatõhusus, mh
  • energialiigid,
  • tehnoloogiad,
  • tervikkontseptsioonid jms;
 • protsesside keskkonnasäästlikkus, mh
  • kavandamine,
  • projekteerimine,
  • ehitamine,
  • ekspluateerimine jms;
 • „tark maja“;
 • uued tehnoloogiad, mh
  • BIM (Building Information Modelling),
  • RFID (Radio Frequency Identification),
  • hooneautomaatika lahendused jms;
 • kaasaegsed töökeskkonnalahendused, mh
  • virtuaalsed töökohad;
  • „paindlikud hooned“ (kohandatavad, ümberehitatavad) jms;
 • muud ehitusliku keskkonna kavandamise-, rajamise- ja haldamisega seotud valdkonnad.

 

Eelistatud on uurimisprojektid, millel on ka omafinantseering ja/või kaasrahastaja.

Toetuste taotlused koos uurimisprojekti kirjelduse (probleemi kirjeldus, uuringu eesmärk, kasutatav metoodika, loodav lisandväärtus), meeskonna, ajakava, eelarve ja taotletava toetuse suurusega palume saata RKASi teadus- ja arendustegevuste koordinaatorile aadressil evelin.arak@rkas.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. aprill 2019.

Lisainformatsioon:
Evelin Arak
Tel 5647 7495
evelin.arak@rkas.ee