Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigivara enampakkumise tulemuste kinnitamine

Vabariigi Presidendi Kantselei käskkiri nr. 3.1-2/19

Harjumaal Tallinna linnas asuva A. Weizenbergi tn 32-1 korteriomandi (Tartu maakohtu registriosa 4375101, katastritunnus 78401:115:0260, riigi kinnisvararegistri kood KV 33904) enampakkumise tulemused:
1. Enampakkumise võitja on Reigo Kala (isikukood 37010120248), kes tegi pakkumise 221 500 eurot;
2. Paremuselt teiseks pakkumuse summas 220 250 eurot esitasid ühispakkujad Maarja Liisa Lindre (isikukood 49103090255) ja Klemens-Augustinus
Kasemaa (isikukood 37708282749).
Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaja jooksul.

Käskkirja on kinnitanud kantselei direktor Tiit Riisalo.  
Alus: Riigivaraseaduse § 68 lg 1 ja 5