Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Struktuur ja juhtimine

Struktuur

struktuur 2023

 

Üldkoosolek

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) aktsiate valitseja on Rahandusministeerium, mida esindab üldkoosolekul rahandusminister.

Juhatus

  

      

                               Kati Kusmin
                         juhatuse esimees

                                      Janek Lepp
                                    juhatuse liige

 

   

 

 

Nõukogu

Nõukogu planeerib Riigi Kinnisvara AS-i tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.    

Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte juhtimise organiseerimiseks ning otsustab ettevõtte arengustrateegia ja investeerimispoliitika üle, samuti kinnisasjade tehingute, juhatuse koostatud investeeringuplaani ja aastaeelarve üle.

Riigi Kinnisvara AS-i nõukokku kuuluvad:

  • Kaido Padar (nõukogu esimees)
  • Eve Murumaa
  • Norman Aas
  • Pärt-Eo Rannap
     

Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu töökord
(kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25.04.2018)

Auditikomitee

Auditikomitee nõustab nõukogu järelevalvega seotud küsimustes. Komitee teostab järelevalvet raamatupidamise korraldamise, finantseelarve ja aruannete koostamise ja kinnitamise, finantsriskide juhtimise, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi ning sisekontrollisüsteemi toimimise ja tegevuse seaduslikkuse üle.

Auditikomiteesse kuuluvad:

  • Taavi Saat (komitee esimees) 
  • Marianne Paas 
  • Kaie Karniol

Viimsi riigigümnaasium (valmis 2018). Foto: M. Tomba