Font size

Lineheight

Contrast

Kuulutati välja Rapla riigimaja kunstikonkurss

Rapla riigimaja otsib kunsti

Rapla riigimaja otsib kunsti

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida ideelahendus 1974. aastal Helgi Margna projekti järgi valminud Rapla riigimajja, aadressiga Tallinna mnt 14.Loodav kunstiteos hakkab paiknema Rapla riigimajaks rekonstrueeritava hoone 1. korruse auditooriumi seinal. Taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ning kohane Rapla riigimajja nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Loodavate taieste tehnika ja materjal on vaba.Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sealhulgas asutuste soov kodanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigi ja kodaniku vahelist suhtlemist. Eesmärk on pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid, jagada nende tarbimise kohta infot ja abi.Riigi Kinnisvara projektidirektori Kärt Vabriti sõnul tahetakse riigimajadega jõuda punkti, kus kodanikku juhendatakse riigimajas õige teenuse osutajani sõltumata teemast või tegevusvaldkonnast. „Riigimajade eesmärk on riigiasutuste erinevad teenused kokku tuua ühte või paari valdkondlikku hoonesse, mis tähendab, et tulevikus puudub kodanikul vajadus mööda linna seigelda ning leida aega erinevate asutustega suhtlemiseks,“ lisas Vabrit.Riigimaja on koht, kus inimene tunneb, et tema probleemid saavad lahendatud, sest temaga tegeleb Eesti riik ühe või teise ametiasutuse näol.2021. aasta sügisel valmivasse Rapla riigimajja on planeeritud Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Maksu- ja Tolliameti, Töötukassa, Põllumajandus- ja Toiduameti, Keskkonnaameti, Maa-ameti, Rahvakultuuri Keskuse, Muinsuskaitseameti, Tööinspektsiooni, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Haridus- ja Noorteameti, Maanteeameti, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ning Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Rapla talituse tööruumid.Žüriisse kuuluvad Rapla riigimaja rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Kristiina Kuus, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Kaido Ole ja Merle Kannus, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karin Vicente ja Risto Paju, Riigi Kinnisvara esindajad Kärt Vabrit ja hääletusõiguseta tehniline ekspert Krista Ninaste.Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 45 200 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 2260 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2021 kell 15.00. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehel www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.