Font size

Lineheight

Contrast

Jõgeva riigimaja otsib konkursiga kunsti

Jõgeva riigimaja otsib konkursiga kunsti

Jõgeva riigimaja otsib konkursiga kunsti

Riigi Kinnisvara kuulutas välja Jõgeva riigimaja kunstikonkursi, et leida anonüümse konkursi teel parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Jõgeva riigimaja fuajee seinale.

Loodav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -tehnikaid  ja materjale.
 

Kunstiteose asukoht


Suur tn 3 Jõgeva administratiivhoone valmis 1968. aastal, arhitektiks Johannes Fuks. 2020. aastal alustati administratiivhoone rekonstrueerimist tänapäeva vajadustele vastava riigimaja otstarbeks. Eesmärgiks on taastada hilisemate ümberehituste käigus kaduma läinud 1960ndate modernistlik stiil, muuhulgas eemaldatakse hilisemate ümberehituste käigus lisatud viilkatus.

Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sealhulgas asutuste soov kodanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigi ja kodaniku vahelist suhtlemist. Eesmärk on pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid, jagada nende tarbimise kohta infot ja abi.

2021. aasta sügisel valmivasse Jõgeva riigimajja on planeeritud Sotsiaalkindlustusameti, Maksu- ja Tolliameti, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Maa-ameti, Regionaalhalduse, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Rahvakultuuri Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Tööinspektsiooni,  Riiklik Tugiteenuste Keskuse ning Muinsuskaitseameti tööruumid.

Žüriisse kuuluvad Jõgeva riigimaja rekonstrueerimisprojekti arhitekt Kati Haki, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Laura Toots ja Sirje Petersen, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Triin Ojari ja Linda Lainvoo, Riigi Kinnisvara esindajad Kärt Vabrit ja hääletusõiguseta tehniline ekspert Kaarel Svätski.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 26 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 1300 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2021 kell 15.00. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehel www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.