Font size

Lineheight

Contrast

Saadud toetused

Veemajanduse programm

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 16.06.2020 toetada projekti "Magasini 35, Tallinn jääkreostusobjekti likvideerimine (II etapp)".

Kinnistul aadressiga Magasini tn 35, Tallinn likvideeriti maapinnalt näha olevad kütuse-mahutite alused ning pinnas nende ümbert, maa sees olevad betoonelemendid ja telliskivid. Likvideerimistöid teostas AS Epler & Lorenz ning KIK toetas töid summas 86 360,75 eurot.

KIK logo


 

Viljandi State High School (completion year 2012). Foto: K. Uuusoja