Font size

Lineheight

Contrast

Luua Metsanduskooli õpilaskodu otsib konkursiga kunstiteost

Luua Metsanduskooli kunstikonkurss

Luua Metsanduskooli kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Luua Metsanduskooli õpilaskodu puhkeruumi seinale, mis paikneb Luua mõisa peahoones Jõgevamaal.

Otsitav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Loodav taies peab kõnetama ruumi kasutajaid. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale, loodava taiese tehnika ja materjal on vaba.

Vanimad teated Luua mõisa kohta pärinevad 1519. Mõis sai oma nime Ludenite aadlisuguvõsalt, kellele Tartu piiskop oli mõisa keskajal läänistanud. 1736. aastal lasi Johan Jakob Strömfelt ehitada väikese ühekorruselise barokkstiilis härrastemaja. 1919. aastal riigistatud hoones tegutseb alates 1948. aastast metsanduskool, mille tarbeks ehitati maja 1950. aastatel kahekorruseliseks. 2020. aastal alustati hoone rekonstrueerimist tänapäeva vajadustele vastava õpilaskodu otstarbeks. Hoone põhikorrusele jääb muuseum, kus muuhulgas korraldatakse koolitusi, seminare ja vastuvõtte.

Luua Metsanduskool on ainus kutsehariduskool Eestis, kust saavad praktilise hariduse kõik metsanduse ja loodusvaldkonna tulevikutegijad. Luua Metsanduskool omab ainsa koolina Eestis oma metsa - võimsalt 9000 hektaril laiuv metskond pakub esimesi praktilisi kogemusi kõikidele õppuritele.


Žüriisse kuuluvad Luua Metsanduskooli õpilaskodu rekonstrueerimisprojekti arhitekt Raul Mikkelsaar, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Kaarel Kütas ja Mari Kartau, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karen Jagodin ja Marten Esko, Luua Metsanduskooli finantsjuht Ilona Susi ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Janek Kivilaid Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 13 500 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 675 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. märts 2021 kell 15.00. Võistlusjuhendi leiad Riigi Kinnisvara kodulehelt www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir tõuseb 2021. aastast 65 000 eurolt 110 000 eurole, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.