Font size

Lineheight

Contrast

Paide riigigümnaasiumi söögisaali seina hakkab ilmestama teos „Teadmiste värvid“

Paide riigigümnaasiumi söögisaali seina hakkab ilmestama teos „Teadmiste värvid“

Paide riigigümnaasiumi söögisaali seina hakkab ilmestama teos „Teadmiste värvid“

Paide riigigümnaasiumi kunstikonkursi žürii tegi valiku 45 kavandi hulgast ja valis võitjaks Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova teose „Teadmiste värvid“. Kunstikonkursi viis läbi Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.
 

Teadmiste värvid

Teadmiste värvid

Paide riigigümnaasiumi moodustab muinsuskaitsealune ajalooline hoone ning uus rajatav hooneosa. Kunstiteose asukohaks on uue hoonemahu idasein 0-korruse toitlustusalal, millele avaneb vaade läbi hoone kolme korruse.

Kunstikonkursi esikoha pälvisid Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova värviküllane ja terviklikult läbitunnetatud kompositsiooniga „Teadmiste värvid“, mis kujutab abstraheeritult erinevaid nooruse, kasvu, õppimise ja tasakaalu sümboleid. Seinataiesele loob ruumilisust alumiiniumlehtedest elementide kihilisus ning eendumine taustseinast. Žürii tõi võidutöö tugevusena välja kaasaegse esteetika, dünaamilisuse ning kujundliku vormikeele, mis võiks pakkuda mitmeid tõlgendusvõimalusi ja avastamisrõõmu.

Armeeniast pärit illustraator ja graafik Vahram Muradyan ja Venemaalt pärit kunstnik Svetlana Bogomolova elavad ja tegutsevad Tartus. Hiljuti pälvisid nad teosega „Inimloomus“ Riigi Kinnisvara läbi viidud Luua Metsanduskooli õpilaskodu kunstikonkursil esikoha.

Ideekavandi autorid mõtestasid oma töö tausta järgmiselt. „Paide riigigümnaasiumi hoone on tõesti vaimustav. Hoone uus arhitektuuriline lahendus mõjutas meid, esiteks seina- ja ruumikuju, vaatenurkade ja vahemaade võimaluste rohkus (nt vaade esimeselt korruselt, raamatukogust, väljast läbi akende). Uue hooneosa astmekujulised arenevad vormid ja vana hooneosa ajaloolisus olid samuti teose kontseptsioonile toepunktiks. Huvitav väljakutse oli visualiseerida idee esteetikasse, mis täiendaks hoonelahendust nooruslikul viisil.“

Võidutöö „Teadmiste värvid“ paigaldatakse Paide riigigümnaasiumi uude hoonesse sellel sügisel. Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 52 200 eurot

Teise koha pälvis Lauri Kiluski ja Juss Heinsalu keraamiline seinapannoo „Kivikiri“, mille aluseks on Paide kirivööst tuletatud algkujund. Teose tugevuseks on tervet seinapinda hõlmav visuaalne lahendus ning maalähedane materjalikasutus punase savi näol; samas juhtis žürii tähelepanu ühesuguste elementide kasutamisest tulenevale teatavale ühetaolisusele/monotoonsusele.
 

Kivikiri

Kivikiri

Kolmanda kohale valiti Mikk Heinsoo ja Hedi Jaanisoo fotolavastuste seeria „Katsetamised“, mille tugevuseks on žürii hinnangul esteetiline värskus ning mänguline suhestumine kooli ja haridustemaatikaga. Seeria inspireerib gümnaasiumiõpilaste tundides õpitut oma loovuse, vabaduse ja huvifookuste järgi rakendada.

 

Katsetamised

Katsetamised

Žürii otsustas ära märkida klaaspannoo „Tuleviku kokaraamat“, mis paistis silma programmilise lähenemise, läbitöötatud ja mõtestatud kontseptsiooniga, autoriks Anne-Liis Leht ning Merike Estna loodud keraamilise mosaiikpannoo „Mets-Kodu“, mis tõlgendab oskuslikult looduslikke protsesse esteetilisse süsteemi ning mille teostust žürii pidas jõuliseks ja professionaalseks.

 

Tuleviku kokaraamat

Tuleviku kokaraamat
 

Mets-kodu

Mets-kodu

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esimees Paide riigigümnaasiumi direktor Margo Sootla, Eesti Kunstnike Liidust Marko Kekišev ja Vano Allsalu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust Anu Allas ja Joanna Hoffmann, Paide riigigümnaasiumi hoone arhitekt Maarja Kask ning hääleõiguseta ekspert Einar Künnapuu Riigi Kinnisvarast.


2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates käesolevast aastast 110 000 eurot. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.