Font size

Lineheight

Contrast

Avatud on Eesti Taimekasvatuse Instituudi hoonekompleksi arhitektuurivõistlus

Foto: Maris Tomba

Foto: Maris Tomba

Riigi Kinnisvara korraldab koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga (ETKI) kordushanke arhitektuurivõistluse aretuskeskuse ja aretuskompleksi parima ideekavandi leidmiseks.

 

Ideekonkurssi aluseks on võistlusülesanne koos ruumiprogrammiga ning Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 detailplaneering. Võistlusala pindala on kokku ligi 39 000 m2 ning koosneb kahest kinnistust – Seemne tn 10A ja Muru tn 5.

 

Hoonetele sobiva ideekavandi leidmiseks toimub kordushange. Konkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2023 kell 16.00. Riigihange „Eesti Taimekasvatus Instituudi Seemne 10a ja Muru 5 hoonete arhitektuurivõistlus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5248540/general-info. Hanke viitenumber on 257772.

 

Hanke eeldatav maksumus on 792 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 30 000 eurot ning preemiad jagunevad järgmiselt:

• esimene koht/võitja – 12 000 eurot

• teine koht – 9000 eurot

• kolmas koht – 6000 eurot

• ergutuspreemia – 3000 eurot.

 

Hooned peavad olema arhitektuurselt kõrgetasemelised ning linnaehituslikult sobima antud asukohta. Oluline on, et mõeldud lahendused oleksid realistlikud ning hooneid saaks rajada optimaalsete kuludega ja energiasäästlikult. Lõpptulemusena peavad lahendused olema mugavad ja funktsionaalsed hoonete kasutajatele pidades silmas aretustöö vajadusi.

 

Seemne tn 10A ehk aretuskeskuse II planeeritav maht on ligi 2000 m2. Uues aretuskeskuses hakatakse tegelema agrotehnoloogia, tootearenduse, köögivilja kasvatuse ja heintaimede kasvatuse aretuse ning arendamisega. Uue hoone ehitamine ja sisustamine on oluline aastakümnete pikkuse sordiaretustöö edukaks jätkamiseks.

 

Muru tn 5 aretuskompleksi hoone maht on ligi 4000 m2. Rekonstrueerimisega seotakse ETKI tööruumid kokku ühte hoonesse. Planeeritud rekonstrueeritavast hoonest saab tulevikus olema Eesti Taimekasvatuse Instituudi peahoone, kus hakkavad tööle enam kui 70 teadurit. Hoones asetsevad kartulihoidlad, kartulilaborid ja köögiviljaseemnekasvatuse laborid, teadurite tööruumid ja suurem saal temaatiliste konverentside pidamiseks.