Font size

Lineheight

Contrast

Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“ võidutööd keskendusid keskkonnahoiule ja inimkeskse ruumi loomele

Stipendiumikonkrusi "Tuleviku Tipud" 2023 võitjad on selgunud

Stipendiumikonkrusi "Tuleviku Tipud" 2023 võitjad on selgunud

Tänavu esitati konkursile 30 lõputööd, mille seast žürii selgitas välja kuus parimat, kelle vahel läheb jagamisele 21 000 eurot. Stipendiumikonkurss „Tuleviku tipud“ innustab üliõpilasi looma kasutajasõbralikku ja säästvamat kinnisvarakeskkonda.

 

„Stipendiumikonkurss kujunes väga edukaks – osalejaid oli palju ning taotlused olid huvitavad ja asjakohased,“ rääkis Riigi Kinnisvara arhitekt ja stipendiumikonkursi žürii esimees Kalle Komissarov. „Lõputööde uurimisteemad katsid mitmeid kinnisvara valdkonna aspekte, sealhulgas said palju tähelepanu digitaliseerumine, keskkonnahoid, ruumi ja materjalide innovatsioon. Eriti rõõmustas doktoritööde silmapaistev kvaliteet. Riigi Kinnisvara jätkab ka edaspidi tuleviku tippspetsialistide järelkasvu toetamist ning meil on mitmeid ideid, kuidas omalt poolt aidata stipendiaate sisendi kogumisega ja seeläbi tõsta uurimistööde taset,“ lisas Komissarov.

 

Bakalaureuseõppes pälvis stipendiumi Tallinna Tehnikakõrgkooli tudeng Lucia Milius, kelle bakalaureusetöö uurib, kuidas saab kinnisvara haldaja ühtlustada tegeliku ja arvutatud energiatõhususe näitajaid.

 

Eesti Kunstiakadeemiast pälvisid stipendiumi magistrandid Pauliine Sild, kelle töö käsitleb aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimestele suunatud ruumiloomet ja interaktsioonidisaini, ja Karl Erik Miller magistritööga „Ruumiliste lahenduste leidmine tänavaruumi kitsaskohtadel". Samuti valiti stipendiumi saajaks TalTechi magistrant Birgit Russka, kelle lõputöö teema on „Linnaplaneerimise ja arhitektuuri mõju kuumasaarte tekkimisele Tallinna linnas".

 

Doktoriõppes pälvisid stipendiumid TalTechi tudengid Martin Talvik oma tööga „Integreeritud päikesepaneelidega krohvitud soojustussüsteemi soojus-ja niiskustehniline toimivus" ja Katriin Kristmann, kelle doktoritöö keskmes on potentsiaalselt maailma muutva tehnoloogiaga soodsate ja efektiivsete monoterakiht-päikesepaneelide uurimine kasutades FeS2 püriiti.

 

Žüriisse kuulusid Riigi Kinnisvara eksperdid arhitekt Kalle Komissarov, tehnosüsteemide projektidirektor Gert Rahn, kinnisvaraarenduse projektijuht Kristjan Kukk, ehitusvaldkonna kategooriajuht Mart Salusaar, haldusteenuste arendusjuht Merle Raie, digitaalehituse projektijuht Tõnis Alvet, töö- ja teenuskeskkonna disainer Regina Kaasik, hoonete keskkonnasäästlikkuse arendamise projektijuht Kadri-Ann Kertsmik ning energiateenuste kategooriajuht Taavi Janno.

 

Ühe stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes 2000 eurot, magistriõppes 3000 eurot ja doktoriõppes 5000 eurot. Stipendium määratakse väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

 

Riigi Kinnisvara AS on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust 13 aasta jooksul enam kui 800 000 euro ulatuses, sealhulgas edukaid kinnisvara ja sellega otseselt seotud valdkondade tudengeid arendusstipendiumitega. Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid TalTechist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund oli seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.