Font size

Lineheight

Contrast

Algab Narva Aleksandri kiriku restaureerimise projekteerimine

Algab Narva Aleksandri kiriku restaureerimise projekteerimine

Algab Narva Aleksandri kiriku restaureerimise projekteerimine

Riigi Kinnisvara ja Projekt O2 koos KAOS Arhitektidega sõlmisid töövõtulepingu Narva Aleksandri kiriku restaureerimise projekteerimiseks. Muinsuskaitse all Narva Aleksandri kiriku projekteerimistööd kestavad kuni 2021. aasta suveni.Riigi Kinnisvara tellitud projekteerimistööde eesmärgiks on restaureerida ja rekonstrueerida Narva Aleksandri kiriku torn, ehitada kuppelsaal 500-kohaliseks kunsti- ja kontserdisaaliks, rajada kaasaegsed tehnosüsteemid, ehitada abihoone ja galerii ning korrastada kirikut ümbritsev haljastus ja territoorium (parkla, platsid ja teed, välisvalgustus). Kiriku projekteerimistööde eelarve on 200 000 eurot, millele lisandu käibemaks.  Kiriku projekteerija leidmiseks korraldati Riigi Kinnisvara juhtimisel  väärtuspõhine riigihange, kus lisaks hinnale on kriteeriumiks ka pakkujate varasem kogemus ja tehtud tööde kvaliteet. „Väikese riigi ja ühiskonnana on meile väga oluline olla targaks tellijaks ja teha olulisi otsuseid parimaid spetsialiste kaasates. Hoone projekteerimisel kokkuhoitud euro võib tähendada sajakordset kulu ehituses ning tuhandekordset kulu hoone elukaare jooksul, seetõttu soovime samm-sammult suurendada väärtuspõhiste riigihangete osakaalu ja olla sellega eeskujuks kogu avalikule sektorile,“ ütles Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin ning lisas, et ettevõttel on hea meel aidata kaasa Narva Aleksandri kiriku kui ainulaadse ja märgilise hoone korrastamisele ja uuendamisele.Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris Narva Aleksandri kiriku projekteerimislepingu sõlmimist kui suurt sammu edasi. „Nii suure objekti restaureerimis- ja rekonstrueerimistööd toimuvad mitmes etapis. Hea meel on, et nii oluline etapp kui seda on tööde projekteerimisega alustamine, saab nüüd alguse,“ ütles Solman. Ta lisas, et valitsuse otsusega on praegu eraldatud raha kiriku projekteerimistöödeks ja kiriku ohutuks muutmiseks. „Esimeses järjekorras peame kindlustama kiriku ohutuse, et inimestel oleks jätkuvalt võimalik seda külastada, videoinstallatsiooni nautida ning et kirik säilitaks oma rolli kogukonnas,“ märkis Solman.Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileeti sõnul on 1884. aastal pühitsetud Narva Aleksandri kirik üks Narva linna sümbolitest. „Aleksandri kirikus tegutsevas EELK Narva Maarja koguduses peetakse jumalateenistusi ja talitusi eesti, vene ja soome keeles. EELK Konsistooriumi ja EELK Narva Maarja koguduse sooviks on, et ka pärast restaureerimist säiliks kirikus lisaks kontserttegevusele, videoinstallatsioonile ja muudele funktsioonidele ka jumalateenistuste ja kiriklike talituste läbiviimise võimalus. Narva Aleksandri kiriku suur kuppelsaal on unikaalse akustikaga, mis võimaldab selles korraldada kontserte, mis võiksid rõõmustada kohalikku kogukonda ning olla põhjuseks sellesse kirikusse tulla külalistel Eestist ja välismaalt,“ ütles Urmas Karileet.Aleksandri kirik paikneb Narva linna lõunaosas Joaoru kaldal. Ehitismälestis on traditsiooniliselt ida-lääne suunaline ning pikkusega 55 m ja laiusega kaheksakandilise kuppelsaali osas 36 m. Kogu kirikukompleks on jagatud kolmeks osaks: kiriku kuppelsaal koos rõdude ja käärkambriga, vaheruum ja kuue korrusega torn.Narva Aleksandri kirik sai kannatada nii I kui II maailmasõjas, viimase käigus hävis peaaegu täielikult kellatorn. Aastatel 2006­–2008 renoveeriti täielikult kiriku torn ja katus, restaureeriti kiriku välimised seinapinnad ja paigaldati uued avatäited. Samuti rekonstrueeriti osaliselt hoone tehnosüsteemid. 2018. aastal tehti Riigi Kinnisvara tellimusel mälestise tehnilise seisukorra hindamiseks audit, millest selgus, et kuigi hoone vundamendi seisukord on hea, on rõdud ja nende kohal olevad võlvkaared väga halvas seisukorras. Lisaks on välisseintes palju vuugikahjustusi ning niiskustakistuse puudumise tõttu olid konstruktsioonidel veekahjustused.Narva Aleksandri kiriku kordategemiseks moodustas siseminister oma 2019. aasta märtsis käskkirjaga töörühma, kes on võtnud eesmärgiks Aleksandri kirik täielikult korda teha ja ehitada see kaasaegsetele vajadustele ja nõuetele vastavaks kirik-kontsertsaal-muuseumiks. Selle töörühma juhiks on Siseministeeriumi info ja varahalduse osakonna juhataja ning liikmeteks Kultuuriministeeriumi, Narva Linnavalitsuse, EELK Konsistooriumi ja EELK Narva Maarja koguduse esindajad. Tööde finantseerimiseks taotleb töörühm vahendeid riigieelarvest, oma panuse annavad ka Narva Linnavalitsus ja EELK Konsistoorium. Tööde teostamise projektijuhiks on lepingu alusel Riigi Kinnisvara.Pildid https://photos.app.goo.gl/A2g7bXMHMLxKTVPP6