Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Rohehange

Rohehange

2. septembril 2021. aastal kinnitas valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepaneku elektrienergia ühishanke läbiviimiseks. 

Riigi Kinnisvara ülesanne on ühishanke korraldamine, et avalik sektor saaks järkjärguliselt üle minna taastuvenergia tarbimisele.

Ühishanke eesmärk on sõlmida pikaajalisi fikseeritud hinnaga elektriostu lepinguid otse tootjatega. Hangitav elekter on toetusteta ja toodetud Eesti taastuvatest energiaallikatest.
 

Rohehanke dokumendid:

Lepingu projekt 

RHAD üldosa 

Tehniline kirjeldus 

Hanke skeem

Rohehanget tutvustav ettekanne asub siin

Kontakt

Kui tekkis lisaküsimusi või ettepanekuid, siis ootame neid aadressile: rohehange@rkas.ee

Küsimused ja vastused

Mida ma tegema peaks, et rohehankega liituda?

Meie hoonetes olevad kliendid on 50% mahuga rohehanke lepingus. Uute liitujatega suhtleme ning lepime mahud ja tingimused eraldi kokku. Oma soovist Rohehankega liituda võib meile märku anda e-posti aadressil: rohehange@rkas.ee

Mis saab siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista?

Rohehange katab poole ostetavast aasta mahust. Bilansihaldur peab tagama meile vajalikud kogused igal ajahetkel, kasutades nii rohehanke partnereid kui ka börsil pakutavat elektrit.

Roheline elekter on ju kallim!

Põhjamaades on analoogseid hankeid juba korraldatud ja saadud on börsihinnast soodsamaid tulemusi. Milliseks kujuneb hind Eestis, saame teada, kui oleme hanke läbi viinud. Kui pakkumised on liiga kallid saame pakkumisest loobuda.

Kui suure kogusega ma peaks liituma?

Tark strateegia on esialgu mitte kõiki mune ühte korvi panna. Riigi Kinnisvara osaleb 50%-se osaga elektrienergia tarbimisest. Ülejäänu elektrienergiast võib ka edaspidi tarnida börsi hinnaga seotud lepingu alusel. Vabariigi Valitsuse kabineti istungil 2.09.2021 toetati põhimõtet, et riigiasutused liiguksid oma tarbimisega järk-järgult üle taastuvelektrile. RKAS rohehange annab selleks väga hea võimaluse.

Millal ma saan uue hankega elektrienergiat tarbima hakata?

Rohehange viiakse läbi 2022. aasta 3. kvartalis. Tootjatele jääb seadmete rajamiseks aega kaks aastat ja roheelektrit saame hakata tarbida alates 2024. aasta lõpust või 2025. aasta algusest.

Millised on riskid?

Peamine risk on, et elektri turuhind kukub lepinguperioodil allapoole lepingus fikseeritud taset. See risk paistab tänaste turutingimuste juures küll üsna väike, kuid seda ei saa lõpuni välistada. Vastu saadakse fikseeritud hinnaga energiatarned lepingu perioodiks, mis aitab kulutusi elektrienergiale paremini prognoosida (täna on seda päris keeruline teha, sest elektri turuhind on äärmiselt kõikuv). Teiseks riskiks on tootjate võimalused seadmete rajamiseks ja nende ootus pikaajaliselt fikseeritud hinnale tänase kõrge hinna taustal.

Millise hankemenetlusega on tegemist?

  • Tegemist on avatud hankemenetlusega
  • Hankija sõlmib leping(ud) vastavate pakkumuste olemasolul kuni kolme pakkujaga mahus kuni 100 GWh aastas
  • Pakkuja ei ole kohustatud pakkuma maksimaalset küsitud mahtu
     

Hindamiskriteerium:

  • Madalaim maksumus. Juhul kui soodsaima hinna arvestuses on pingereas kaks pakkujat sama hinnaga, kuid erineva kogusega, loetakse pingereas eespool olevaks pakkujat, kelle pakutud tootmismaht on suurem.
  • Seadmete rajamiseks ettenähtud aeg on kaks aastat. Elektrienergia müük 10 aastat.
     

Kas tuulik tuleb meie õuele?

Ei, tuulikud ja päikesepargid ei ole seotud meie kinnistutega, kuid peavad asuma Eesti Vabariigi territooriumil (maa-, õhu- ja merepiirides). 

 

Eesti Rahva Muuseum (valmis 2016). Foto: K. Haagen