Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

EFFECT4buildings

Energiatarbimise vähendamine on Euroopa Liidu (EL) jaoks strateegiline prioriteet ja muutub üha olulisemaks. Investeeringud energiatõhususe tehnoloogiasse ja taastuvenergiasse aitavad kaasa ELi majandus- ja kliimaeesmärkide saavutamisele, luues samal ajal majanduskasvu.

Projektist

Suur osa energiatarbimisest moodustavad eluasemed ja -ruumid. ELi energiatõhususe hoonete direktiiv sisaldab mitmeid sätteid nii uute kui ka olemasolevate ehitiste energiatõhususe parandamiseks.

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete rakendatud energiatõhususe meetmeid. Sihtrühmaks on avalik-õiguslikud kinnisvaraomanikud, kes on teadlikud tehniliselt võimalikest tegevustest ja arvutustest näitamaks investeeringute kasumlikkust, kuid ei suuda neid rakendada finantsbarjääride tõttu.

Projekti tulemuseks on rahastamismeetodid, mis võivad parandada kasumlikkust, hõlbustada rahastamist ja vähendada avaliku kinnisvara investeeringute riski. Vahendite näited on kasumlikkuse arvutused, tegevuspaketid, panuste optimeerimine, EPC, multifunktsionaalsed kokkulepped, rohelised rendid ja majanduslikud mudelid tootmise ja energia tarbimiseks.

EFFECT4buildings faktileht.pdf

Energiamonitooringu lõppraport
Lubja 4 kohtuhoone lõppraport koostöös R8ga

 

EFFECT4building

 

Effect4buildings logo

 

Jõhvi riigigümnaasium (valmis 2015). Foto: K. Uusoja