Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Jõgeva riigimaja kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara kuulutas välja Jõgeva riigimaja kunstikonkursi, et leida anonüümse konkursi teel parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Jõgeva riigimaja fuajee seinale. 

Loodav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -tehnikaid  ja materjale.

Jõgeva riigimaja kunstiteose võimalik asukoht

Suur tn 3 Jõgeva administratiivhoone valmis 1968. aastal, arhitektiks Johannes Fuks. 2020. aastal alustati administratiivhoone rekonstrueerimist tänapäeva vajadustele vastava riigimaja otstarbeks. Eesmärgiks on taastada hilisemate ümberehituste käigus kaduma läinud 1960ndate modernistlik stiil, muuhulgas eemaldatakse hilisemate ümberehituste käigus lisatud viilkatus.

Jõgeva riigimaja

Riigimajade loomise idee aluseks on riigi, sealhulgas asutuste soov kodanikke teenindada parimal võimalikul viisil ning lihtsustada riigi ja kodaniku vahelist suhtlemist. Eesmärk on pakkuda võimalikult laia ringi avalikke teenuseid, jagada nende tarbimise kohta infot ja abi.

2021. aasta sügisel valmivasse Jõgeva riigimajja on planeeritud Sotsiaalkindlustusameti, Maksu- ja Tolliameti, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Maa-ameti, Regionaalhalduse, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Rahvakultuuri Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Tööinspektsiooni,  Riiklik Tugiteenuste Keskuse ning Muinsuskaitseameti tööruumid.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2021 kell 15.00

Vastseliina päästehoone (valmis 2018). Foto: M. Tomba