Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Keskkonnaameti Tartu büroohoone kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Keskkonnaameti Tartu büroohoone fuajee seinale Aleksandri tänaval.

Otsitav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale, loodava taiese tehnika ja materjal on vaba. Väga teretulnud on ökoloogilised materjalid. Loodav kunstiteos võiks juhinduda märksõnadest: looduskeskkond ja selle kaitse ning hoolivus ja austus elu vastu.

Keskkonnaameti Tartu büroohoone

Keskkonnaameti Tartu büroohoone

1. jaanuarist 2021 alustasid Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon ühise asutusena. Uue asutuse, Keskkonnaameti ülesandeks jääb jätkuvalt Eesti riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika ellu viimine ning looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimine. Keskkonnaameti tegevusväli on väga lai, see ulatub kalapüügi või jäätmekäitluse lubade andmisest kuni loodusväärtuste kaitse alla võtmise, keskkonnatasude deklareerimise ning keskkonnaharidusprogrammide pakkumiseni.


Tartus Aleksandri 14 asuv hoone rajati 1980 alguses Tartu metsamajandi metsavalve keskusele. 2021. aastal alustatud Keskkonnaameti büroohoone rekonstrueerimise eesmärgiks on rekonstrueerida tehnosüsteemid, korrastatakse hoone arhitektuurset väljanägemist ning luua tänapäeva vajadustele vastav hea töökeskkond.
 

Kunstiteose asukoht


Žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti Tartu büroohoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt Andres Kask, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Karel Koplimets ja Rait Rosin, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Johannes Saar ja Indrek Grigor, Keskkonnaameti Tartumaa järelevalve büroo juhataja Tanel Türna ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Urmas Vahi Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 14 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 700 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.


Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir tõuseb 2021. aastast 65 000 eurolt 110 000 eurole, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 16. juuni 2021 kell 15.00

Lae alla:


 

Rahvusarhiivi peahoone Noora (valmis 2017). Foto: K. Haagen