Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Koroonaviiruse leviku korduma kippuvad küsimused (KKK)

Siit leiad infot Riigi Kinnisvara toimimisest ja teenustest koroonaviiruse levikust tingitud muudatuste ajal. Oleme oma klientide ning koostööpartnerite jaoks olemas ning arvestame muutunud olukorrast tingituna tekkivate olukordadega ja võimalike vajadustega operatiivselt.

Üldised küsimused

Milline on Riigi Kinnisvara roll koroonaviiruse leviku ajal? 
Riigi Kinnisvara tänane olulisim roll on tagada meie klientidele vajalikud teenused, sh haldusteenus (heakorra-, korrashoiu- ning eripuhastusteenused) ning arendusteenus (sh ehitus-, avarii- ning remonttööd). Hoiame oma tegevused kooskõlas Terviseameti juhiste ja juhenditega. 

Kas koroonaviiruse levik muudab Riigi Kinnisvara teenuste kättesaadavust? 
Üldiselt mitte, võimalikud muudatused korrashoiu teenuste osas lepitakse kliendiga eelnevalt kokku. Esmajärjekorras teenindatakse neid objekte, kus osutatakse elutähtsaid teenuseid või mis on seotud koroonaviiruse leviku reguleerimisega. Samuti, kus on olnud kokkupuude koroonaviirusega.  

Kas Riigi Kinnisvara igapäevane töökorraldus on muutunud koroonaviiruse leviku ajal?
Ei. Meie inimesed on kättesaadavad ning hoolitsevad igapäevaselt meie klientide heaolu eest, samuti aitavad lahendusi leida tekkinud ja tekkivatele olukordadele. Vajadusel teeme kaugtööd ning korraldame koosolekuid kolleegide ja klientidega video- või telefonikonverentsi vahendusel.  

Teenust puudutavad küsimused

Kas Riigi Kinnisvara pakub eripuhastusteenust ehk desinfitseerimist? 
Koostööpartneritel on valmisolek meie objektidel eripuhastuse teostamiseks. 
 
Kelle poole pöördun, kui soovin oma asutusele eripuhastust tellida?
Pöörduda tuleks oma hoone kontaktisiku poole halduse küsimuses, kes teavitab soovist Riigi Kinnisvara kinnisvarahaldurit. 

Kes tarnib ja kuhu paigaldatakse käte desinfitseerimisvahendid? 
Tarnijaks on Riigi Kinnisvara või tema koostööpartner. Desinfitseerimisvahendid paigaldatakse hoone üldaladele peasissekäikude juurde kokkuleppel hoone kasutajaga, täitmise korraldab objekti teenindav heakorra ettevõte.

Koolide puhul - kes tagab isikukaitsevahendid (kindad, maskid)?  
Isikukaitsevahendid tagab oma töötajatele iga asutus eraldi vastavalt vajadusele. 

Kas isikukaitsevahendid võib visata tavaprügisse?  
Võimalusel palume Isikukaitsevahendite jaoks kasutada spetsiaalseid, vastavate kleebistega varustatud prügikaste. Nende puudumisel kasutada tavaprügikasti.  

Kuidas on korraldatud kasutatud isikukaitsevahendite (maskid, kindad) utiliseerimine?  
Enamikes hoonetes on paigaldatud spetsiaalsed, markeeritud prügikastid isikukaitsevahendite jaoks. Prügikasti tekkinud jäätmed kogutakse eraldi prügikotti, hoiustatakse teistest jäätmetest eraldi ning käideldakse 72 tunni möödudes olmejäätmetena. 

Kuidas on korraldatud igapäevane koristamine – kui tihti puhastatakse?  
Igapäevane koristus on korraldatud vastavalt teie hoone korrashoiulepingu tingimustele. Sõltuvalt objekti eripärast puhastatakse ja desinfitseeritakse puutepindasid päeva jooksul tihedamini, sh ukselingid, treppide käsipuud. 

Kas Riigi Kinnisvara rakendab koroonaviirusest tulenevalt erinevaid põhimõtteid hoonete ventilatsioonisüsteemide haldamisel – nt töö suurema võimsusega, mitte välja lülitamine öösel ja nädalavahetusel? 

Koroonaviiruse leviku ajal lähtume ventilatsioonisüsteemide töö puhul lisaks uuest määrusest: "hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" (02.04.2020 nr 8). Kui hoones ei ole pikema aja jooksul ühtegi kasutajat, saame kokkuleppel kliendiga lülitada ventilatsiooniseadme ajutiselt välja.  Kinnisvarahaldur korraldab vajadusel ventilatsiooni töögraafiku või seadete muutmise arvestades konkreetsest süsteemi.  

Kas hooneid/ruume ventileeritakse koroonaviiruse leviku tõttu intensiivsemalt?   
Ventilatsioonisüsteemide seadistamisel lähtume uuest määrusest, mis on koostatud eriolukorra puhuks, mis ütleb meile, et hooneid on mõistlik pigem viiruseosakute väljaviimseks üle ventileerida, kui lähtuda vajaduspõhisest ventilatsiooni juhtimisest. 

Kuidas on korraldatud ruumide koristamine, kui asutuse töötajad on suunatud suures mahus või täielikult kaugtööle?   
Kui hoone on tühi ja kõik töötajad on kaugtööl, siis üldjuhul puudub vajadus täies mahus koristust teostada. Küll peab hoolduspartner tagama hoones puhtuse ja korra enne seda, kui töötajaid hoonesse naasevad. 

Kui hoone on kasutuses osaliselt, siis tuleb heakorrapartneril tagada puhtus vajaduspõhiselt vastavalt üüri- ja teenuslepingus kokkulepitule. 

Kui asutus on kaugtööl, kas Riigi Kinnisvara tagab ise juurdepääsud korralistele hooldustöödele, remonttöödele ja saadab võõraid alltöövõtjaid hoone ruumides, avab ja lukustab uksi?
Juurdepääsud korraldab Riigi Kinnisvara kinnisvarahaldur ja need tagatakse kokkuleppel kliendiga. 

Koroonajuhtumit puudutavad küsimused

Kelle poole pöördun, kui meie asutuses on avastatud koroonajuhtum? 
Täpsemad majasisesed juhised määrab teie asutus iseseisvalt. Positiivse koroonatesti korral peaksite koostöös Terviseametiga teavitama asjasse puutuvaid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Meie viime läbi eripuhastustööd, kui see peaks vajalik olema.  

Kelle poole pöördun, kui teie koostööpartnerilt tuli info, et nende töötajal on koroona?  
Pöördu palun oma hoone kontaktisiku poole halduse küsimuses, kes teavitab omakorda Riigi Kinnisvara kinnisvarahaldurit. 

Kui majas on viibinud COVID-19 positiivne inimene, kui kiirelt suudab Riigi Kinnisvara hoones korraldada ruumide desinfitseerimise? Keda peab selleks teavitama?  

Pöördu esimesena oma hoone kontaktisiku poole halduse küsimuses, kes teavitab Riigi Kinnisvara kinnisvarahaldurit. Desinfitseerimine korraldatakse esimesel võimalusel, üldjuhul 2 kuni 24 tunni jooksul, kaugemates piirkondades 1-2 päeva jooksul.  

Kui soovime paigaldada kaitseklaasid klienditeenindajate töölaudadele, kellelt seda tellida ning kelle kulu see on?  
Kaitseklaaside tellimise ning paigaldamise korraldab Riigi Kinnisvara. Kulud kuuluvad tasumisele kliendi poolt.  

Koroonaviiruse teemaliste infojuhendite paigaldamine (desovahendite-, prügikastide- ja isikukaitsevahendite utiliseerimise infosildid) – kes korraldab, kelle kulu?  
Infojuhendite tellimise ning paigaldamise korraldab Riigi Kinnisvara. Kulud kuuluvad tasumisele kliendi poolt. 

Kuidas on korraldatud mitme asutusega hoones info liikumine, kui ühes asutuses on koroonajuhtum? 
Võimalikust koroonajuhtumist teavitab asutus esimesena oma hoone kontaktisikut haldusküsimuses, kes omakorda pöördub Riigi Kinnisvara kinnisvarahalduri poole. Teisi hoone asutusi teavitab desinfitseerimistöödest ja töökorralduse muudatustest Riigi Kinnisvara kinnisvarahaldur.  

Kohtla-Järve riigigümnaasium (valmis 2019). Foto: K. Uusoja