Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Põllumajandusuuringute Keskuse kunstikonkurss

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Põllumajandusuuringute Keskuse Saku peahoonesse.
 

Põllumajandusuuringute Keskus

Hoone, sh fassaad rekonstrueeritakse. 

Kunstiteos kavandatakse Põllumajandusuuringute Keskuse hoone vahekorpuse trepikojaga külgneva 2. korruse vestibüüli seinale.

 

Põllumajandusuuringute Keskus 1


Otsitav ideelahendus võiks lähtuda hoone arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olla sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Loodav kunstiteos võiks juhinduda märksõnadest: puhas toit, arenev maaelu, hoitud looduskeskkond, põllumajanduse ja keskkonna tasakaal.

Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale, teose loomisel võib kasutada nii tasapinnalist kui ka ruumilist lahendust. Väga oodatud on metallist, klaasist ja keraamikast pannood.

Põllumajandusuuringute Keskuse eesmärgiks on aidata kaasa põllumajanduse ja maaelu arengutele, et Eesti põldudel kasvav toit oleks puhas ja ohutu, põllumajanduskeskkond hoitud ning maapiirkonna ettevõtlus ja külaelu areneks. Sakus, Teaduse 4 asuv Põllumajandusuuringute Keskus on mitmeid laboratooriume sisaldav ja konverentse korraldav teadushoone (Nõukogude ajal tegutses hoones Saku Maaviljeluse Instituut ja Vabariiklik Kemiseerimisjaam).

Põllumajandusuuringute Keskuse ajalugu erinevate nimede ja koosseisude all ulatub eelmise sajandi  kuuekümnendatesse aastatesse. Käesolevas hoones tegutsetakse 1975. aastast. 5-korruselise, sümmeetriliste risaliitidega ning keskse 2-korruselise peasissepääsuga hoone projekteerisid arhitektid Ü. Vahi ja P. Madalik.

2021. aastal alustatud hoone rekonstrueerimise eesmärgiks on luua tänapäeva vajadustele vastav töökeskkond, rekonstrueerida tehnosüsteemid ning korrastada hoone arhitektuurset väljanägemist. Rekonstrueerimisprojekti arhitektuurne osa on valminud Arhitektibüroos Raivo Puusepp OÜ.

Žüriisse kuuluvad Põllumajandusuuringute Keskuse hoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt Raivo Puusepp, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Anne Rudanovski ja Vano Allsalu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Ingrid Ruudi ja Epp Lankots, Põllumajandusuuringute Keskuse arendus- ja haldusosakonna nõunik Merike Toome ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Nikolay Stadnik Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 73 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 3650 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 1. september 2021 kell 15.00

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir tõuseb 2021. aastast 65 000 eurolt 110 000 eurole, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.
 

Lae alla:

Viimsi riigigümnaasium (valmis 2018). Foto: M. Tomba