Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Eesti Rahvusraamatukogu väliala ideekonkurss on avatud

Rahvusraamatukogu väliala ideekonkurss. Foto: Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu väliala ideekonkurss. Foto: Rahvusraamatukogu

Riigi Kinnisvara korraldab koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga arhitektuurivõistluse, et leida raamatukogu ümbritsevale välialale parim ideekavand.

 

Konkursi eesmärk on leida terviklik ja kvaliteetne ruumiline eskiisilahendus Rahvusraamatukogu (RaRa) ümbritsevale välialale – raamatukogu esisele ja tagusele avalikule ruumile ning parandada ligipääsetavust. Ümberehitusega on soov muuta ruumi praegusest lahendusest inimsõbralikumaks, mitmekesisemaks ja tänapäevaseks. Samuti esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.

 

Võistlus korraldatakse ruumilise lahenduse leidmiseks rekonstrueeritava Rahvusraamatukogu välialale. Võistlusala hõlmab RaRa kinnistut (Endla tn 3 // Tõnismägi 2, 78401:107:0570) ja selle suuruseks on 7961 m2. Võistluse kontaktalasse jäävad ümbritsevad valdavalt munitsipaalomandis kinnistud ja ühendused ümbritsevate haljasaladega.

 

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo rääkis: „Rahvusraamatukogu hoone ümbruse näol on tegemist olulise linnaruumi osaga Tallinnas. Rekonstrueeritava raamatukoguhoone eesmärk on toimida kogukonna keskuse, haridus- ja kultuurikeskkonnana – see peaks silmale naudingut pakkuma ja inimeste keskselt esile tulema ka hoone välialadel.“

 

„Rahvusraamatukogu on olulise kultuurilise mõjuga objekt ning koos hoone rekonstrueerimisega on sobiv aeg ümber mõtestada ka selle lähiümbrus. Otsitav ideelahendus peab väärtustama mälestist, muutma väliruumi atraktiivsemaks ja arvestama keskkonnasäästlikkuse põhimõtetega. Rahvusraamatukogu visioon olla avatud, inspireeriva ja kaasava tegutsemiskeskkonna kaudu uue põlvkonna raamatukogu – ümbritsev väliala peab kandma seda sama vaimu,“ sõnas Riigi Kinnisvara arhitekt ja žürii liige Kalle Komissarov.

 

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 05.05.2023 kell 14:00. Riigihange „Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2 väliala arhitektuurivõistlus“ on avaldatud riiklikus riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5647160/general-info. Hanke viitenumber on 261758. Hanke eeldatav maksumus on 80 000 eurot, millest 20 000 moodustub auhinnafond.

 

Auhinnafond 20 000 eurot jaguneb järgmiselt:

  • Esimene koht/võitja – preemia suurus 8 000 eurot.
  • Teine koht – preemia suurus 6 000 eurot.
  • Kolmas koht – preemia suurus 4 000 eurot.
  • Ergutuspreemia – preemia suurus 2 000 eurot.

 

Väljapakutav lahendus peab olema terviklik ja võimaldama Rahvusraamatukogu väliruumi kasutada erinevatel eesmärkidel ja otstarvetel. Loodav lahendus peab olema paindlik, atraktiivne ja dünaamiline. Loomult kõiki kaasav ning ümbritseva linnaruumiga arvestav.  

 

Võistlusala planeerimisel tuleb arvestada eri vanuses ja võimekusega kasutajatega – muuhulgas laste, eakate ja erivajadustega kasutajagruppidega. Ideekonkursil osalejatel tuleb lahendada ala terviklikult, pakkudes välja katendid, väikevormid, valgustuse ja haljastuse.