Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Keskkonnaameti Tartu büroohoone kunstikonkursi võidutööks on keraamiline pannoo „Elu paiga laik”

Keskkonnaameti Tartu büroohoone kunstikonkursi tulemused

Keskkonnaameti Tartu büroohoone kunstikonkursi tulemused

Keskkonnaameti Tartu büroohoone kunstikonkursi võidutööks valis žürii Jane Remmi ja Jarõna Ilo keraamilise pannoo „Elu paiga laik”, mis kujutab värvimosaiigi kaudu sümboolselt mitmekesiste elupaikadega metsa. Žürii tegi valiku konkursile laekunud 23 kavandi hulgast.

KKA I koht

„Elu paiga laik”

 

Žürii sõnul vastab tundliku värvikasutusega maaliline pannoo kaasaegse monumentaalkunsti ootustele ning juhindub märksõnadest looduskeskkond ja selle kaitse ning hoolivus ja austus elu vastu. Pannoo kasutab hästi ära ruumi potentsiaali ning taiese ajatu vormikeel suhestub hästi 1980ndate alguses ehitatud hoonega.

 

Pannoo mõõdud on 1,4 x 3,6 meetrit. Abstraktne geomeetriline kompositsioon koosneb 126st kõrgkuumusel põletatud glasuuritud saviplaadist.

 

Võidutöö üks autor Jane Remm on oma viimaste aastate loomingus keskendunud looduse representeerimise võimalustele. Teda huvitavad liikide-, isendite- ja keskkonnavahelised seosed ja omailmade paljusus. Jane Remmi sõnul ajendas teda kunstikonkursil osalema just konkursi temaatika, mis haakub hästi tema viimaste aastate loominguga.

 

Jane Remm on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ning kaitsnud interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias. Remm on teinud mitmeid isiknäitust ning osalenud arvukatel grupi- ja ühisnäitustel ja projektides Eestis ja välismaal. Ta kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu.

 

Võidutöö teise autori Jarõna Ilo sõnul inspireerib teda keraamika juures selle ainulaadsus, mis tuleneb kunstniku ainulaadsest käelisest panusest, tehes tulemuse alati eriliseks ja kordumatuks.

 

Keraamik Ilo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna bakalaureuse ja magistrantuuri ning on KUMU kunstimuuseumi hariduskeskuse keraamikastuudio juhataja ja juhendaja, Eesti Keraamikute Liidu liige. Tema tööd on osalenud muuhulgas näitustel Taanis, Lõuna-Koreas, Venemaal, Prantsusmaal ja Eestis. Tema loomingut võib leida nii Soomes Posios Arctic Ceramic Center keraamikakeskuses kui ka Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.

 

Võidutöö autorite sõnul on kunstiteoste tellimise seaduse põhimõte väga hea. Kunst jõuab avalikku ruumi ning on laiemale publikule rohkem nähtav ja lähemal. Konkursi nõuded võivad ka kunstnikele olla inspireerivaks tõukeks, et oma uusi ideid arendada, uusi lahendusi pakkuda või vahendeid katsetada.

 

Teise koha pälvis Jüri Kassi installatsioon „Tiib“, kus kiili tiiva struktuuri kujutav minimalistlik kujund kannab edasi tuntavat looduhoiuteemalist sümboolikat. Taiest iseloomustab sümpaatselt jõuline sümbolism.

KKA II koht

Tiib

 

Kolmanda koha saavutas Siim-Tanel Annuse tundlikus värvitonaalsuses maal „Emajõgi“, mis on inspireeritud Tartumaal ning selle ümbruses paiknevatest jõgedest ja järvedest, mille keskmeks on Tartu sümboliks kujunenud Emajõgi. Teost iseloomustab kujutava ja abstraktsuse tundlik ja inspireeriv vahekord.

KKA III koht

Emajõgi"

 

Lisaks märkis žürii ära kaks teost. Jenny Grönkolmi akrüülmaali ja siiditrüki kombineeritud tehnikas tahvelmaal „Puisniit“ paistis žürii sõnul silma teema veenva maalilise käsitlusega.

KKA I märgitu

Puisniit"

 

Teiseks ära märgitud tööks oli Triin Kuke köögitasapindade tootmisel tekkinud graniidijääkidest valmistatud kontseptuaalselt mänguline teos „Kivistised tulevikust“. Selle teose puhul tõstis žürii esile autori valikut mõelda tulevikust ja tuleviku kohta, mis erines teiste projektide valdavalt igavikulisusest teemakäsitlusest.

KKA II märgitu

Kivistised tulevikust"

 

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 14 000 eurot. Teos „Elu paiga laik” valmib 2022. aasta veebruaris.

 

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esimees Keskkonnaameti Tartu büroohoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt Andres Kask, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Vano Allsalu ja Rait Rosin, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Johannes Saar ja Indrek Grigor, Keskkonnaameti Tartumaa järelevalve büroo juhataja Tanel Türna ning

hääletusõiguseta tehniline ekspert Urmas Vahi Riigi Kinnisvarast.

 

Tartus Aleksandri 14 asuv hoone rajati 1980ndate alguses Tartu metsamajandi metsavalve keskusele. 2021. aastal alustatud Keskkonnaameti büroohoone rekonstrueerimise eesmärk on rekonstrueerida tehnosüsteemid, korrastatada hoone arhitektuurset väljanägemist ning luua tänapäeva vajadustele vastav hea töökeskkond.

 

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates käesolevast aastast 110 000 eurot. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.

Riigi Kinnisvara eesmärk on heaperemehelikult arendada ja hoida riigi kinnisvara, kasvatades selle väärtust. Meie kui kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegeleva ettevõtte missiooniks on toetada riigi arengut, tagades kodanike heaolu nimel töötavatele inimestele kvaliteetne tegevus- ja töökeskkond. Ettevõte kuulub 100% Eesti Vabariigile. 2021. aasta on Riigi Kinnisvara jaoks juubeliaasta: tähistame 20. tegevusaastat.