Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Kokkuvõte 2019. aasta 9 kuu majandustulemustest

Riigi Kinnisvara ASi varaportfellis (omandis ja PPPna) oli 30.09.2019 seisuga 691 kinnistut (1133 hoonet) suletud netopinnaga 1,1 mln m2. Objektid liigituvad haldus- (79%), arendus- (12%) ja müügiportfelli (9%). Kogu portfelli vakantsus oli 20%, sh haldusportfellis 9%. Lisaks omandis olevale varaportfellile osutab ettevõte haldusteenust lepingulise portfelli objektidel, mille omanikuks on valitsussektori üksused. Lepingulises portfellis oli 30.09.2019 seisuga 186 kinnistut ja hoonete suletud netopind 0,6 mln m2.

Riigi Kinnisvara ASis töötab 30.09.2019 seisuga 211 töötajat, kellest 13 on hiljuti ettevõttele üle antud objektidega seotud oskustöölised.

Riigi Kinnisvara ASi müügitulu seisuga 30.09.2019 oli 106,3 mln eurot, mis on 22 mln eurot enam kui 2018. aasta samal perioodil. 2019. aasta esimese 9 kuu jooksul müüdi mittevajalikku kinnisvara 17 mln euro väärtuses, kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 10,8 mln eurot. Suurima müügituluga objekt oli Harju tänav 11, Tallinn summas 6,1 mln eurot. Üüritulu oli 2019. aasta esimesel 9 kuul 63,1 mln eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,2 mln eurot. Peamiselt on kasv tingitud valminud ja üürile antud suurobjektidest: uus Tallinna vangla 8,4 mln eurot ning Tallinnas Lubja tn 4 kohtuhoone 1,7 mln eurot. Vahendatud teenuste maht on aastatagusega võrreldes kasvanud 2,2 mln eurot, samuti tulenevalt valminud arendustest ja haldusportfelli lisandunud objektidest.

Müüdud toodangu kulu oli esimesel 9 kuul 74,5 mln eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 13,5 mln eurot. Peamine kasv tuleneb mittevajaliku kinnisvara müügi mahu suurenemisest bilansilises maksumuses summas 8,3 mln eurot. Haldusobjektide kulud kasvasid 1,6 mln eurot, peamiseks põhjuseks ülevõetud vara ja valminud arendusobjektide lisandumine haldusportfelli. Haldusobjektide kulum kasvas 4,3 mln eurot, mis on proportsioonis omanduses oleva vara mahuga.

2019. aasta 9 kuu ärikasum on 27,9 mln eurot (2018. aasta 9 kuud 18,9 mln eurot). Ärikasumi marginaal on 26,2%. See tõusis eelmise aasta sama perioodi võrdluses (2018. aasta 9 kuud 22,4%) tänu nii mittevajaliku kinnisvara suuremale müügikasumile kui mitme suurobjekti valmimisele ja üürile andmisele. Puhaskasum 2019. aasta 9 kuu kokkuvõttes on 27 mln eurot (2018. aasta 9 kuud 18 mln eurot).
RKAS on kinnisvaraarenduses keskendunud eriotstarbeliste hoonete (nt pääste- ja politseihooned, koolimajad jt) ning büroopindade arendamisele. 2019. aasta esimesel 9 kuul investeeriti 16,1 mln eurot (2018. aasta 9 kuud 54 mln eurot). Oluline vähenemine on põhjustatud asjaolust, et aastal 2018 olid töös mitmed suured arendusobjektid (Tallinna vangla, Lubja tn 4 kohtuhoone, Tallinna Euroopa Kool ja kommunismiohvrite memoriaal), mis nüüdseks on valminud. Suurimad investeeringud 2019. aasta esimesel 9 kuul olid Pärnu PPA ja PÄA ühishoone ehitus (2,5 mln eurot) ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse ehitus (1,8 mln eurot).

Aktsiakapital moodustas 30.09.19 seisuga 237,4 mln eurot, suurenedes 31.12.18 seisuga võrreldes 1,5 mln euro võrra peamiselt mitterahalise sissemaksena objektide lisandumisest. Omakapital moodustas 30.09.19 seisuga 436,5 mln eurot, suurenedes 28,4 mln euro võrra tingituna aktsiakapitali suurenemisest ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi ning aruandeaasta kasumi kasvust. Üheksa kuu kokkuvõttes on ettevõte püsinud seatud eesmärkide ja valitsussektori limiitide piires.

Kasum, bilanss ning rahavood. 
Majandustulemuste selgitused.