Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Laagri riigigümnaasium otsib konkursiga skulptuuri

Laagri riigigümnaasium otsib konkursiga skulptuuri

Laagri riigigümnaasium otsib konkursiga skulptuuri

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Laagri riigigümnaasiumi esisele haljasalale. Kavandeid oodatakse 27. oktoobrini.

 

Kunstikonkursil otsitakse ümbritsevat keskkonda rikastavat, kaasaegse vormikeelega skulpturaalseid või installatiivseid töid. Ideelahenduse kontseptsioon peab olema mõistetav ning atraktiivne. Kunstiteose temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja teadmiste omandamisega.

 

Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale. Kavandatav taies peaks olema ajas vastupidavast väärikast materjalist või materjalidest, eelistatult metall, looduslik kivi, klaas või nende materjalide omavaheline kombinatsioon. Materjalide kasutamisel tuleb lähtuda ilmastiku-, vandalismikindlusest ja sobivusest kinnistule rajatava hoone ning ümbritseva keskkonnaga.

 

Laagri õppe- ja spordihoone kompleksi on projekteerinud Anto Savi, Jürgen Lepper ja Maiu Uusmaa arhitektuuribüroost BOA arhitektid. 540 õpilasele ja 45 õpetajale kavandatud hoone on projekteeritud kahe mahulise kompleksina. Kinnistute lääne serva on planeeritud spordihoone ja ida serva gümnaasiumi õppehoone, mis on omavahel ühendatud esimese korruse tasapinnas kulgeva galeriiga. Kinnistu põhjaserva jääv ala on planeeritud esindusväljakuna, kus paikneb lipuväljak, gümnaasiumi ja spordihoone peasissepääs ning puhenurgad mõnusaks äraolemiseks. Saue valla Laagri riigigümnaasium alustab tegevust 2022. aasta 1. septembril.

 

Kunstikonkursi žüriisse kuuluvad Laagri riigigümnaasiumi hoone arhitekt Anto Savi, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Tiiu Kirsipuu ja Elo Liiv, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Elnara Taidre ja Rael Artel, Laagri riigigümnaasiumi direktor Taavi Vilba ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Peeter Malken Riigi Kinnisvarast.

 

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 63 500 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 3175 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

 

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2021 kell 15.00. Võistlusjuhendi leiad Riigi Kinnisvara kodulehelt www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid

 

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates käesolevast aastast 110 000 eurot. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.