Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Muutunud on tuleohutusseadus

Tuleohutusseaduse muudatus (foto Maris Tomba)

Tuleohutusseaduse muudatus (foto Maris Tomba)

Alates märtsist 2021 on muutunud tuleohutuseseadus, muuhulgas ka mitmed hooldustegevusega seotud nõuded. Soovitame muudatustega tutvuda ning arvestada uute kehtivate nõuetega hooldustoimingute teostamisel.

Peamised muudatused:

Vingugaasianduri kohustus alates 1. jaanuarist 2022
Kui hoones või hoone osas on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse vingugaasianduriga.

Küttesüsteemide register
Korstnapühkija esitab andmed küttesüsteemide ja korstnate korrasoleku kohta edaspidi Päästeameti infosüsteemi, mis hõlbustab tuleohutuse järelevalvet.

Tuleohutusteenus
Kehtestati üheksa tuleohutusteenust, mida võib majandustegevuse korras teostada füüsiline isik, kellel on vastavalt kutsestandardile tuleohutusspetsialisti, tase 5 või tuleohutuseksperdi, tase 6 kutsetunnistus. Nendest 4 tuleohutusteenust võib juriidilisele isikule teha kutsetunnistuseta isik, kui ta on temaga töösuhtes. 

Tuleohutuseülevaatus
Seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. Tuleohutusaruande esitamise kohustus on asendatud tuleohutusülevaatuse tegemise kohustusega, mis tuleb teha iga kolme aasta tagant:
 

  • Büroohoones pindalaga üle 750 m2;
  • Tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
  • Garaažis pindalaga üle 1000 m2.


Tuleohutusülevaatust võib teha ka asutuse töötaja, kellel on vastav kutsetunnistus.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ja tulekahjuteate edastamine
Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse ei ole kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning Päästeamet on selle kooskõlastanud.

Loe pikemalt seadust tervikuna:
www.riigiteataja.ee/akt/13314859?leiaKehtiv