Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigi Kinnisvara kutsub osalema Pärnusse kavandatava PPA asitõendite laopinna kontsessiooni turu-uuringus

Riigi Kinnisvara AS viib läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi kontsessioon üüripinna leidmiseks ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt turu valmisolekut ja hinnangut võimalikule hanke esemele ning lepingu tingimustele. 

Soovime leida arendaja, kelle ülesanne on ehitada (olemasolevate ehitiste puhul vajadusel ümber ehitada) parkla- ja laopind ning sinna juurde kuuluvad olmeruumi osaga laoruumid, mis vastaksid etteantud vajadustele. Hankija ja arendaja vahel sõlmitakse üürileping tähtajaga 10 aastat. Asukoht peaks olema mööda asfaltkattega sõiduteid liikudes kuni 10 km kaugusel Pärnu linnas, A. H. Tammsaare pst 61 asuvast kinnistust.  

Teie tagasisidest lähtuvalt kaalub hankija riigihanke väljakuulutamise otsust, samuti küsimust, kas kavandatava riigihanke tingimused vajavad täpsustamist ja kohandamist.

Teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide hankija kavandatavast kontsessiooni riigihankest potentsiaalselt huvitatud isikute võrdne kohtlemine tänu võrdsele ligipääsule infole. Käesolevas turu-uuringus osalemine ei anna mis tahes osalenud isikutele mis tahes eeliseid tulevases kavandatavas kontsessiooni riigihankes. Turu-uuringu käigus analüüsitakse pakkujate pakutavate üüripindade üürihinda, asukohta, seisukorda ning nõuetele vastavusse viimise töömahukust ja aega.

Üüripinna kontsessiooni riigihange on kavas läbi viia esimesel võimalusel, hiljemalt aasta lõpuks pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud potentsiaalselt huvitatud isikute tagasiside analüüsimist. Riigihanke läbiviimine toimub riigihangete registri (riigihanked.riik.ee) vahendusel.

Tagasiside palume saata e-posti aadressil hindrek.werder@rkas.ee hiljemalt 08.09.2020 kell 15.00. Täpsustavad küsimused palume esitada kas riigihangete registri teabevahetuse kaudu või e-posti aadressil hindrek.werder@rkas.ee. 

Täpsem info https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2275372/general-info