Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigi Kinnisvara uuendas nõudeid mitteeluhoonetele

Tehnilised nõuded 2021

Tehnilised nõuded 2021

Riigi Kinnisvara täiendas juhendit „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“, mille abil on võimalik tulevikus projekteerida ja ehitada paremaid ühiskondlikke hooneid. Suuremate muudatustena lisandus nõuetesse peatükk ligipääsetavuse kohta ning täienesid nõuded ruumikaartidele ja ventilatsioonisüsteemide ehitusele lähtudes epidemioloogilisest olukorrast maailmas.

 

Esitatud põhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

 

„Hoone ehitusprojekti arhitektuuriosa seletuskirjas peab edaspidi eraldi peatükina käsitlema nõudeid ja nende tagamise lahendusi liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuudega inimestele liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavatel aladel,“ sõnas Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse osakonna arhitekt Kalle Komissarov. Ta lisas, et avalikes hoonetes peavad olema võrdsed liikumisvõimalused tagatud kõigile inimestele.

 

Samuti täiendati ventilatsioonisüsteemide nõudeid lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas. „Oleme võtnud aluseks REHVA ehk Euroopa Kütte-, Ventilatsiooni- ja Kliimaseadmete Ühenduste Föderatsioon juhendi, mis annab vastavad suunised. Näiteks tuleb rootorsoojustagastid varustada puhtakspuhumise sektoriga, mis tagab puhtama siseõhu,“ ütles Riigi Kinnisvara projektidirektor Raul Prank.

 

Riigi Kinnisvara välja töötatud juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“ eesmärk on võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise üldpõhimõtted ning nõuded kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele.
 

 Mitteeluhoonete tehnilised nõuded ja selle osana ka ruumikaardid on laiemas kasutuses nii avalikus- kui erasektoris. Seepärast on oluline neid kaasajastada ning viia vastavusse parima praktikaga. Ühe muudatustena  ühtlustati ka ruumide jaotust Talo2000 standardile vastavaks ning vähendati kaartide arvu. Viimistluse puhul tegeletakse nõuetega materjalide omadustele, mitte ei viitata konkreetsetele materjalidele.

 

Ruumikaartide uuendamisel tehti tihedat koostööd Eesti Sisearhitektide Liiduga. Lisaks muutusid juhendi ruumikaardid HTML põhiseks ning tõhustatud otsing leiab nüüd ka sealt seest sõnu, mis muudab juhendi kasutamise varasemalt lihtsamaks.

 

Kogu juhendiga saab tutvuda SIIN.

 

Juhendi eesmärgiks ei ole koondada projekteerimise ja ehitamise valdkonnas kehtivaid õigusakte, seega tuleb tööde teostamisel järgida esmalt õigusaktides toodud nõuetest. Juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele" koostamisse kaasati Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL), Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL), Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooniinseneride Selts (EVKIS), Eesti Soojuspumba Liit (ESPEL), Eesti Külmaliit (EKL), Digitaalehituse klaster ning mitmete teemavaldkonna erialade professionaalid.