Font size

Lineheight

Contrast

Protokollid ja otsused

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) aktsiate valitseja on Rahandusministeerium ning üldkoosolekuks on rahandusminister.

 
2024   
28.05.2024 Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine   
28.05.2024 Nõukogu koosseisu muutmine 
23.05.2024 Aktsiakapitali suurendamine 
06.05.2024 Korralise üldkoosoleku protokoll 
22.04.2024 Nõukogu koosseisu muutmine 
    
2023   
12.12.2023 Aktsiakapitali suurendamine 
16.11.2023 Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
03.11.2023 Aktsiakapitali suurendamine 
17.10.2023 Riigi Kinnisvara ASi investeeringud ja mõju valitsussektori eelarvepositsioonile 
10.08.2023 Aktsiakapitali suurendamine 
07.06.2023 Nõukogu koosseisu muutmine  
16.05.2023 Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
15.05.2023 Korralise üldkoosoleku protokoll 
11.05.2023 Põhikirja muutmine
Lisa: Riigi Kinnisvara ASi põhikiri
 
11.04.2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi optimeerimise reservi kasutamise põhimõtete kinnitamine 
02.03.2023 Aktsiakapitali suurendamine 
    
2022   
30.12.2022 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi netovõlakoormus 
14.12.2022 Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine 
28.11.2022 Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
16.11.2022 Riigi Kinnisvara ASi investeeringud ja mõju valitsussektori eelarvepositsioonile 
22.09.2022 Aktsiakapitali suurendamine 
26.07.2022 Põhikirja muutmine
Lisa: Riigi Kinnisvara ASi põhikiri
 
22.07.2022 Aktsiakapitali suurendamine 
22.07.2022 Aktsiakapitali suurendamine 
18.05.2022 Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
26.04.2022 Nõukogu liikme volituste pikendamine 
19.04.2022 Korralise üldkoosoleku protokoll 
14.04.2022 Omaniku ootused Riigi Kinnisvara ASile 
28.02.2022 Aktsiakapitali suurendamine                                                                                                           

 

2021 
15.12.2021Aktsiakapitali suurendamine
15.12.2021Riigi Kinnisvara ASi mõju valitsussektori eelarvepositsioonile
24.11.2021Aktsiakapitali suurendamine
18.11.2021Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
30.09.2021Aktsiakapitali suurendamine
20.06.2021Riigi Kinnisvara ASi optimeerimise reserv, netovõlakoormus ja mõju
valitsussektori eelarvepositsioonile
18.05.2021Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
13.05.2021Nõukogu liikme tagasikutsumine
06.05.2021Korralise üldkoosoleku protokoll
30.04.2021Aktsiakapitali suurendamine
14.04.2021Nõukogu liikme volituste pikendamine
11.03.2021Aktsiakapitali suurendamine

 

2020 
28.12.2020Omaniku ootused Riigi Kinnisvara ASile 
Kaaskiri
18.12.2020Aktsiakapitali suurendamine
22.11.2020Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
16.11.2020Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi optimeerimise reserv, netovõlakoormus ja mõju
valitsussektori eelarvepositsioonile
25.08.2020Audiitori nimetamine
20.08.2020Aktsiakapitali suurendamine
15.07.2020Aktsiakapitali suurendamine
13.07.2020Aktsiakapitali suurendamine
23.06.2020Põhikirja muutmine
Lisa: Riigi Kinnisvara ASi põhikiri
08.06.2020Nõukogu liikmete volituste pikendamine
08.06.2020Aktsiakapitali suurendamine
28.05.2020Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
28.04.20202019. a auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Lisad: 
RKASi 2019. a auditeeritud majandusaruanne
Audiitori aruanne
28.04.2020Omaniku ootused Riigi Kinnisvara ASile
Omaniku ootused Riigi Kinnisvara ASile kaaskiri 
03.04.2020Aktsiakapitali suurendamine
13.01.2020Aktsiakapitali suurendamine

 

2019 
22.11.2020Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
18.10.2019Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi investeeringud, netovõlakoormus
ja mõju valitsussektori eelarvepositsioonile
31.07.2019Aktsiakapitali suurendamine
10.07.2019Aktsiakapitali suurendamine
03.07.2019Aktsiakapitali suurendamine
03.07.2019Aktsiakapitali suurendamine
18.06.2019Nõukogu liikme valimine ja tagasikutsumine
20.05.2019Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
15.04.20192018. a majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine
 Lisa 1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
12.03.2019Aktsiakapitali suurendamine
01.02.2019Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi eelarvepositsioon ja netovõlakoormus 2019. aastal
15.01.2019Aktsiakapitali suurendamine

 

2018 
18.11.2018Aktsiakapitali suurendamine
18.11.2018Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
05.10.2018Aktsiakapitali suurendamine
16.07.2018Aktsiakapitali suurendamine
08.06.2018Nõukogu liikme valimine
29.05.2018Aktsiakapitali suurendamine
29.05.2018Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine
30.04.2018Investeeringud 2018. aastal
30.04.2018Optimeerimise reservi kasutamise põhimõtete kinnitamine
25.04.20182017. a. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine,
nõusolek Riigi Kinnisvara ASi ja Hooldus Pluss OÜ ühinemiseks,
nõukogu töökorra kinnitamine
 Lisa 1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
 Lisa 2. RKAS-i nõukogu töökord
24.04.2018Nõukogu liikme valimine
19.04.2018Aktsiakapitali suurendamine
23.03.2018Aktsiakapitali suurendamine
09.03.2018Aktsiakapitali suurendamine
28.02.2018Aktsiakapitali suurendamine
02.03.2018 Nõukogu liikme tagasikutsumine
13.02.2018Riigi Kinnisvara AS-i kaudu teostatavad investeeringud ja
eelarvepositsioon 2018. aastal
17.01.2018Aktsiakapitali suurendamine

 

2017  
14.12.2017Aktsiakapitali suurendamine 
14.12.2017Aktsiakapitali suurendamine 
14.12.2017Aktsiakapitali suurendamine 
14.12.2017Aktsiakapitali suurendamine 
11.12.2017Aktsiakapitali suurendamine 
30.11.2017Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
17.11.2017Aktsiakapitali vähendamine 
17.11.2017Aktsiakapitali suurendamine 
17.11.2017Aktsiakapitali suurendamine 
17.10.2017RKAS erikontrolli aruanne 
27.09.2017Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine 
18.09.2017Riigi Kinnisvara AS konsolideerimisgrupi audiitori valimine 
28.06.2017Aktsiakapitali suurendamine 
27.06.2017Nõukogu liikme tagasikutsumine 
12.06.2017Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine 
13.06.2017Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu teostatavad investeeringud 2017. ja 2018. aastal 
09.06.2017Aktsiakapitali suurendamine 
09.06.2017Tartu linnas J. Kuperjanovi tn 9 asuva kinnisasja võõrandamisest 
05.06.2017Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
09.05.2017Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine.
Kasumi jaotamise otsus. Põhikirja muutmine.
 
09.05.2017Aktsiakapitali suurendamine 
19.04.2017Erikontrolli läbiviijate määramine ja nende tasustamise korra kinnitamine 
03.04.2017Aktsiakapitali suurendamine 
16.02.2017Kinnistu avalikul enampakkumisel võõrandamise tühistamine  
09.02.2017Aktsiakapitali suurendamine 
30.01.2017Aktsiakapitali suurendamine 
25.01.2017Erikontrolli läbiviimine 
22.01.2017Nõukogu liikme tagasikutsumine 

 

2016  
20.12.2016Aktsiakapitali suurendamine 
20.12.2016Aktsiakapitali suurendamine 
19.12.2016Aktsiakapitali suurendamine 
19.12.2016Aktsiakapitali suurendamine 
19.12.2016Aktsiakapitali suurendamine 
15.12.2016Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
10.11.2016Nõukogu liikme tagasikutsumine 
09.11.2016Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu teostatavad
investeeringud 2017. aastal
 
03.10.2016Aktsiakapitali suurendamine 
15.09.2016Aktsiakapitali suurendamine 
15.09.2016Aktsiakapitali suurendamine 
26.08.2016Aktsiakapitali suurendamine 
26.08.2016Aktsiakapitali suurendamine 
21.07.2016Aktsiakapitali suurendamine 
21.07.2016Aktsiakapitali suurendamine 
29.06.2016Nõukogu liikmete töö tasustamine 
01.06.2016Aktsiakapitali suurendamine 
28.04.2016Aktsiakapitali suurendamine 
25.04.2016Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine.
Kasumi jaotamise otsus
 
11.03.2016Nõukogu liikme määramine 
19.02.2016 Riigi Kinnisvara üldkoosoleku ootused ettevõttele 
  Lisa - Omaniku ootused Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile 
20.01.2016Aktsiakapitali suurendamine 
20.01.2016Aktsiakapitali suurendamine 
20.01.2016Aktsiakapitali suurendamine 
14.01.2016Aktsiakapitali suurendamine 

 

2015  
14.12.2015Aktsiakapitali suurendamine 
01.12.2015Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu teostatavad investeeringud 2016. aastal 
17.11.2015Aktsiakapitali suurendamine 
17.11.2015Aktsiakapitali suurendamine 
10.12.2015Aktsiakapitali suurendamine 
10.12.2015Aktsiakapitali suurendamine 
21.10.2015Aktsiakapitali suurendamine 
08.10.2015Nõukogu liikme määramine 
24.09.2015Aktsiakapitali suurendamine 
07.09.2015Aktsiakapitali suurendamine 
07.09.2015Aktsiakapitali suurendamine 
06.08.2015Aktsiakapitali suurendamine 
29.07.2015Aktsiakapitali suurendamine 
08.06.2015Aktsiakapitali suurendamine 
03.06.2016Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
27.05.2015Aktsiakapitali suurendamine 
27.04.2015Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine.
Kasumi jaotamise otsus
 
08.04.2015Nõukogu liikme tagasikutsumine 
08.04.2015Aktsiakapitali suurendamine 
08.04.2015Aktsiakapitali suurendamine 
13.03.2015Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi tegevuse mõju valitsussektori eelarvepositsioonile 
02.02.2015Aktsiakapitali suurendamine 
14.02.2015Aktsiakapitali suurendamine 
14.01.2015Nõukogu liikme määramine 

 

2014  
30.12.2014Aktsiakapitali suurendamine 
12.12.2014Aktsiakapitali suurendamine 
21.10.2014Aktsiakapitali suurendamine 
16.10.2014Aktsiakapitali suurendamine 
06.10.2014Aktsiakapitali suurendamine 
11.09.2014Aktsiakapitali suurendamine 
28.08.2014Nõukogu liikme tagasikutsumine 
15.08.2014Nõukogu liikme määramine 
30.07.2014Aktsiakapitali suurendamine 
22.07.2014Aktsiakapitali suurendamine 
17.06.2014Aktsiakapitali suurendamine 
06.06.20142012. a majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine,
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja 31. märtsiks 2015. a esitatava
riigi kinnisvara koondaruande koostamisest tulenevad ülesanded
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile
 
08.04.2014Aktsiakapitali suurendamine 
14.03.2014Aktsiakapitali suurendamine 
21.02.2014Aktsiakapitali suurendamine 
21.02.2014Aktsiakapitali suurendamine 
24.01.2014Aktsiakapitali suurendmaine 
24.01.2014Aktsiakapitali suurendamine 

 

2013  
20.12.2013Aktsiakapitali suurendamine 
13.12.2013Aktsiakapitali suurendamine 
13.12.2013Aktsiakapitali suurendmaine 
11.12.2013Kapitali perioodilise tulumäära kinnitamine 
11.12.2013Aktsiakapitali suurendamine 
13.11.2013Aktsiakapitali suurendamine 
29.10.2013Aktsiakapitali suurendamine 
29.10.2013Aktsiakapitali suurendamine 
26.09.2013Riigi Kinnisvara AS konsolideerimisgrupi audiitori valimine 
18.09.2013Riigi Kinnisvara ASi tegevuse mõju valitsussektori eelarvepositsioonile 
02.08.2013Aktsiakapitali suurendamine 
30.07.2013Aktsiakapitali suurendamine 
30.07.201319. veebruari 2013. a Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ainuaktsionäri otsuse
"Aktsiakapitali suurendamine" muutmine
 
10.07.2013Aktsiakapitali suurendamine 
18.06.2013Aktsiakapitali suurendamine 
17.05.2013Aktsiakapitali suurendamine 
03.05.20132012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 
19.02.2013Aktsiakapitali suurendamine 
06.02.2013Aktsiakapitali suurendamine 
30.01.2013Aktsiakapitali suurendamine 
30.01.2013Aktsiakapitali suurendamine 
29.01.2013Nõukogu liikme määramine 
28.01.2013Riigi Kinnisvara ASi tegevuse mõju valitsussektori eelarvepositsioonile 
14.01.2013Aktsiakapitali suurendamine 

 

Vastseliina Fire Station (completion year 2018). Photo: M. Tomba